Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
08.03.2021  

Pogoji vstopa v Nemčijo od 8. 3. 2021 po poprejšnjem bivanju na t.i. visoko rizičnem območju (Hochinzidenzgebiet) Robert-Koch-inštituta (RKI)

RKI aktualno razlikuje t.i. rizična območja (Risikogebiet), visoko rizična območja (Hochinzidenzgebiet) in območja z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet).

Slovenija ostaja na seznamu na t.i. visoko rizičnih območij (Hochinzidenzgebiet), na katerem je od 24. 1. 2021.

Še naprej velja obveznost elektronske registracije prihoda, obveznost negativnega testa, ki ob vstopu ni starejši od 48 ur, 10-dnevna karantena, ki jo je mogoče predčasno prekiniti z negativnim testom s testiranja po petem dnevu od vstopa na Bavarskem, a ne tudi v Baden-Württembergu, in nekaj izjem od siceršnje karantene.

Nespoštovanje ureditve predstavlja prekrške, za katere so zagrožene kazni do 25.000 EUR.

Nova ureditev prinaša zaostritve po predhodnem bivanju na t.i. območju z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet), s katerega je prihod v Nemčijo mogoč zgolj v določenih utemeljenih pogojih; v teh primerih velja 14-dnevna karantene brez možnosti predčasne prekinitve. Slovenija aktualno ni na tej listi, t.i. območij z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet).

Pri vstopu v Nemčijo po predhodnem bivanju na t.i. visoko rizičnem območju je potrebno upoštevati zvezno ureditev:

- OBVEZNOST ELEKTRONSKE REGISTRACIJE pred prihodom v Nemčijo;

obrazec je dostopen na tej povezavi: www.einreiseanmeldung.de

natisnjeno ali elektronsko kopijo izpolnjenega obrazca je potrebno imeti med potjo pri sebi;

izvajalec prevoza oseb je dolžan preveriti, če je potnik opravil registracijo in zavrniti prevoz v primeru, da registracija ni opravljena;

obrazec bo posredovan okrajno pristojnemu upravnemu organu oz. uradu za zdravje.

Izjema od siceršnje obvezne registracije velja v primeru vstopa z namenom tranzita, ki mora biti izveden po najkrajši poti in brez nepotrebnega ustavljanja. Izjeme ni, če se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala na ozemlju, ki je uvrščeno na listo RKI območij z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet). Slovenija aktualno ni na tej listi.

- OBVEZNOST NEGATIVNEGA TESTA NA OKUŽBO, ki ob vstopu v Nemčijo ni starejši od 48 ur;

priznavajo se testi, ki ustrezajo kriterijem RKI:

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

sprejemajo se PCR, LAMP in TMA testi; hitri antigenski testi le, če izpolnjujejo osnovne kriterije, ki jih priporoča WHO (občutljivost: 80% ali več, specifičnost: 97% ali več v primerjavi s PCR testi); v primeru dvoma, da antigenski test izpolnjuje predpisane pogoje, lahko pristojni organi tak test zavrne;

rezultat testa mora biti v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku;

rezultat testa je potrebno hraniti 10 dni po vstopu v državo in ga predložiti ob kontroli oz. na zahtevo pristojnega organa; na Bavarskem ga je potrebno brez odlašanja posredovati okrajno pristojnemu upravnemu organu (Kreisverwaltungsbehörde).

Izjema od siceršnjega obveznega negativnega testa na okužbo velja v primeru vstopa z namenom tranzita, ki mora biti izveden po najkrajši poti in brez nepotrebnega ustavljanja. Izjeme ni, če se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala na ozemlju, ki je uvrščeno na listo RKI območij z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet). Slovenija aktualno ni na tej listi.

 

Nadaljnje izjeme od siceršnjega obveznega negativnega testa na okužbo ob vstopu z namenom bivanja po predhodnem bivanju na t.i. visoko rizičnem območju (Hochinzidenzgebiet):

- otroci do dopolnjenega šestega leta;

- za opravljanje mednarodnega prevoza oseb in blaga in mujenju iz tega razloga do 72 ur.

NEGATIVNI TEST NA OKUŽBO NE PREDSTAVLJA AVTOMATIČNE IZJEME OD SICERŠNJE KARANTENE.

UREDITEV KARANTENE po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih, visoko rizičnih območij ali območij z razširjenim mutiranim virusom in izjeme od nje, sodijo v pristojnost nemških zveznih dežel.

Glede na to je potrebno upoštevati še OBVEZNOST 10-DNEVNE KARANTENE oz. 14-dnevne v primeru predhodnega bivanja na območju z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet).

BAVARSKA pozna možnost skrajšanja karantene s predložitvijo negativnega rezultata testa; to testiranje je mogoče šele od petega dneva po vstopu; v primeru predhodnega bivanja na območju z razširjenim mutirani virusom (Virusvarianten-Gebiet) ni možnosti predhodne prekinitve karantene.

BADEN-WÜRTTEMBERG v primeru predhodnega bivanja na visoko rizičnem območju (Hochinzidenzgebiet) ali območju z razširjenim mutirani virusom (Virusvarianten-Gebiet) izključuje možnost predhodne prekinitve karantene.

Informacije v zvezi z možnostjo testiranja so dostopne na telefonski številki 116 117 ali na spletni strani: www.116117.de/de/coronavirus.php

Ureditev na območju Bavarske in Baden-Württemberga predvideva MOŽNOST IZJEME OD SICERŠNJE KARANTENE v naslednjih primerih, ki morajo biti za primer kontrole verodostojno izkazani:

- za obisk zakonca, zunajzakonskega partnerja, ki sicer ne živita v skupnem gospodinjstvu, ali sorodnikov v prvem in drugem kolenu (starši in otroci ter stari starši in vnuki, bratje in sestre);

- ob vstopu zaradi nujne medicinske obravnave;

- za nujni in neodložljiv poslovni obisk, ki ni daljši od pet dni;

- za opravljanje mednarodnega prevoza oseb in blaga in mujenju iz tega razloga do 72 ur;

- osebe, ki so napotene na delo v trajanju nad tri tedne in za katere delodajalec zagotovi spoštovanje karanteni primerljivih ukrepov za prvih 10 dni po prihodu, o katerih obvesti in jih ustrezno dokumentira okrajno pristojnemu upravnemu organu, ki tudi izvaja nadzor nad njihovim spoštovanjem.