Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
04.11.2015  

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi

Generalni konzulat RS v Münchnu obvešča,  da je Državni zbor Republike Slovenije sprejel pobudo Martine Dervarič za zbiranje podpisov volivk in volivcev za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvah Zakona o obrambi.

Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je:

–         prvi dan roka PONEDELJEK, 2. november 2015
–         zadnji dan roka NEDELJA, 6. december 2015

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:

»PROTI MILITARIZACIJI«

Skladno s 16. b členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma. Obrazec podpore podpiše volivec osebno pred pristojnim uradnikom KMU.

Volivec lahko da svojo podporo v poslovnem času KMU s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Obrazec lahko rešite in natisnete tukaj. 

Pri tem izrecno opozarjamo, da je lahko obrazec vnaprej izpolnjen s čitljivo navedbo točnih osebnih podatkov, ne sme pa biti vnaprej podpisan. Kot izhaja iz točke 1. navodil, mora volivec podpisati obrazec pred uradno osebo upravne enote, ki obrazec tudi sama podpiše in žigosa. 

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Podpisane in overjene obrazce zbira pobudnik na naslovu:

ZAVOD RADIO ŠTUDENT
Cesta 27. aprila 31
1000 LJUBLJANA

Vzorec pravilno izpolnjenega obrazca najdete tukaj.