Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
27.10.2011  

Predčasne volitve v državni zbor - OBVESTILO VOLIVCEM V TUJINI

Predsednik Republike Slovenije je 21. oktobra 2011 razpisal predčasne volitve v Državni zbor. Za dan volitev je določil nedeljo 4. decembra 2011, prvi dan za začetek volilnih opravil je določil 21. oktober 2011.

Poleg redne oblike glasovanja na voliščih po Sloveniji, obstaja še možnost predčasnega glasovanja po pošti, po pošti iz tujine ter na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.

Polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Nemčiji, lahko glasujejo na volišču na Generalnem konzulatu RS v Münchnu, in sicer v nedeljo 4. decembra 2011 med 9. in 17. uro. Na Generalnem konzulatu RS v Münchnu lahko glasujejo tudi tisti slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in ki bodo najkasneje do 4. novembra 2011 Državni volilni komisiji (DVK) posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Generalnem konzulatu RS v Münchnu. Obrazec je na voljo na spletni strani www.dvk.gov.si.

Volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, morajo svojo namero prav tako sporočiti DVK najkasneje do 4. novembra 2011. Ob tem dodajamo, da bodo Slovenci, ki imajo svoje stalno prebivališče prijavljeno v Nemčiji na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisanih predčasnih volitvah v državni zbor (vzorec obvestila) in načinih uresničevanja volilne pravice, kot tudi glasovnico in volilno karto z navodili.

Slovenci s prijavljenim stalnim prebivališčem v Nemčiji (izseljenci) pa lahko glasujejo tudi v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V Sloveniji bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 30. novembra 2011.

Izpolnjen in podpisan obrazec za glasovanje po pošti ali za glasovanje na Generalnem konzulatu v Münchnu se lahko posreduje na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, Slovenija, na številko telefaksa 00 386 1 433 1269 ali skenirano na elektronski naslov rvk@gov.si.

Državljani RS s stalnim prebivališčem v Nemčiji imajo od 7. novembra 2011 pa do 18. novembra 2011 naprej možnost, da na Generalnem konzulatu RS v Münchnu preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa.

 

Potrjevanje obrazcev podpore:

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec).

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije dosegljivi tudi na njihovi spletni strani (www.dvk.gov.si).

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat, to pa lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo Generalnega konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS (najkasneje do 9. novembra 2011).

 

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si/), v primeru nejasnosti pa se lahko obrnete tudi na tukajšnji Generalni konzulat.