Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
27.02.2014  

Volitve poslancev v Evropski parlament - PRVO OBVESTILO VOLIVCEM V TUJINI

Obveščamo vas, da bodo v nedeljo, 25. maja 2014 volitve poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

Na podlagi volilne zakonodaje ima volilno pravico za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji vsak državljan Republike Slovenije, ki bo na dan glasovanja 25. maja 2014 dopolnil 18 let starosti.

Volilne pravice za volitve v Evropski parlament nima državljan Republike Slovenije, ki je na podlagi lastne zahteve vpisan na volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije (EU).

IZSELJENCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Nemčiji) bodo prvo obvestilo o razpisu volitev in načinu glasovanja prejeli po pošti skupaj z volilno karto in glasovnico.

Izseljenci lahko glasujejo:

- na volišču na Generalnem konzulatu RS v Münchnu, in sicer v nedeljo 25. maja 2014
- po pošti
- v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji) – v ta namen bodo v Sloveniji odprta posebna volišča. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na teh voliščih, morajo svojo namero sporočijo Državni volilni komisiji najkasneje do 3 dni pred dnevom glasovanja. Obrazec je dosegljiv tukaj.

ZDOMCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji) lahko glasujejo:

- na volišču na Generalnem konzulatu RS v Münchnu, v kolikor bodo najkasneje do 24. aprila 2014 Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Generalnem konzulatu RS v Münchnu. Obrazec je na voljo tukaj
- po pošti, v kolikor bodo najkasneje do 24. aprila 2014 Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje po pošti. Obrazec je na voljo tukaj.
- na volišču v Republiki Sloveniji (kjer so vpisani v volilni imenik).

Izpolnjen in podpisan obrazec za glasovanje po pošti ali za glasovanje na Generalnem konzulatu v Münchnu je potrebno posredovati na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, Slovenija, na številko telefaksa 00 386 1 433 1269 ali skenirano na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Državljani RS s stalnim prebivališčem v Nemčiji imajo od 24. marca 2014 dalje možnost, da na Generalnem konzulatu RS v Münchnu preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa.

 

Potrjevanje obrazcev podpore:

Skladno z določbami Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije lahko kandidate za poslanke in poslance v Evropski parlament predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec), na listi pa je lahko največ 8 kandidatov; volivec da podporo samo eni listi kandidatov.

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije, ki so dosegljivi tudi na njihovi spletni strani oz. tukaj in sicer najkasneje do 25.04.2014.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, to pa lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo Generalnega konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS.

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije, v primeru nejasnosti pa se lahko obrnete tudi na tukajšnji Generalni konzulat.