Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
20.11.2012  

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije je v Državni zbor Republike Slovenije vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

 

V postopku je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje pogoje, zato je predsednik Državnega zbora kot prvi dan roka zbiranja podpisov volivcev določil ponedeljek, 19.11.2012, kot zadnji dan pa nedeljo, 23.12.2012.

 

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »PROTI SLABI BANKI«

 

Podporo referendumu lahko podajo tudi volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Nemčiji in sicer tako, da na Generalnem konzulatu RS v Münchnu ali v času konzularnih ur v Stuttgartu osebno izpolnijo ter podpišejo ustrezen obrazec podpore ter uradni osebi Generalnega konzulata predložijo osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba overi podpis volivca.

 

Izpolnjen in overjen obrazec podpore nato volivec sam posreduje na naslov: Sindikat KNG Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.  

 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na Generalni konzulat RS v Münchnu.