Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
19.12.2012  

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis Zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana je v Državni zbor Republike Slovenije vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, ki ga je državni zbor sprejel na seji 06.12.2012.

 

V postopku je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje pogoje, zato je predsednik Državnega zbora kot prvi dan roka zbiranja podpisov volivcev določil sreda, 19.12.2012, kot zadnji dan pa torek, 22.01.2013.

 

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »PROTI RAZGRADNJI DRUŽBENEGA STANDARDA«

 

Podporo referendumu lahko podajo tudi volivci s stalnim alizačasnim prebivališčem v Nemčiji in sicer tako, da na Generalnem konzulatu RS v Münchnu ali v času konzularnih ur v Stuttgartu osebno izpolnijo ter podpišejo ustrezen obrazec podpore ter uradni osebi Generalnega konzulata predložijo osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba overi podpis volivca.

 

Izpolnjen in overjen obrazec podpore nato volivec sam posreduje na naslov: Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. 

 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na Generalni konzulat RS v Münchnu.