Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
09.05.2011  

Razpis zakonodajnih referendumov 5. junija 2011

Državni zbor Republike Slovenije je odločil, da bodo 5. junija 2011 potekali trije referendumi:

-          zakonodajni referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

-          zakonodajni referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

-          zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Poleg redne oblike glasovanja na voliščih po Sloveniji, obstaja še možnost predčasnega glasovanja po pošti, po pošti iz tujine ter na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.

Polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Nemčiji, lahko glasujejo na volišču na Generalnem konzulatu RS v Münchnu, in sicer v nedeljo 5. junija 2011 med 9. in 17. uro. Na Generalnem konzulatu RS v Münchnu lahko glasujejo tudi tisti slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in ki bodo najkasneje do 21. maja 2011 Državni volilni komisiji (DVK) posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Generalnem konzulatu RS v Münchnu. Obrazec je na voljo na spletni strani www.dvk.gov.si.

Volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, morajo svojo namero prav tako sporočiti DVK najkasneje do 21. maja 2011. Opozarjamo, da slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v tujini, glasovnic in volilnih kart ne bodo prejeli neposredno na naslov v tujini. Glasovnico in volilno karto bodo prejeli le tisti volivci, ki bodo zahtevo za glasovanje po pošti do 21. maja 2011 posredovali na DVK. Obrazec za prijavo za glasovanje po pošti je prav tako objavljen na spletni strani www.dvk.gov.si. Izpolnjen in podpisan obrazec se lahko posreduje na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, Slovenija, na številko telefaksa 00 386 1 433 1269 ali skenirano na elektronski naslov rvk@gov.si.

Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan izvedbe referenduma v Sloveniji in bi želeli tam tudi glasovati, lahko zahtevo za glasovanje na posebnih voliščih v Sloveniji najkasneje do 2. junija 2011 posredujejo na DVK. Obrazec za glasovanje na posebnih voliščih v Sloveniji, se prav tako nahaja na spletni naslovu www.dvk.gov.si.

Državljani RS s stalnim prebivališčem v Nemčiji imajo od 2. maja 2011 naprej možnost, da na Generalnem konzulatu RS v Münchnu preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa.