Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
09.01.2015  

19. posvet slovenske diplomacije

 

Ena osrednjih tem in rdečih niti letošnjega posveta slovenske diplomacije je bilo delovanje gospodarske diplomacije. Da gre za eno izmed zelo pravilno zastavljenih prioritet, sta uvodoma izpostavila minister za zunanje zadeve Erjavec in predsednik vlade dr. Cerar, v svojem včerajšnjem nagovoru udeležencem posveta pa tudi predsednik republike Pahor ter danes predsednik Državnega zbora dr. Brglez.


Predsednik Pahor je na drugi dan posveta v nagovoru vodjem diplomatsko–konzularnih predstavništev sicer tudi izpostavil, "da bo v slovenski zunanji politiki potrebno razviti specifike, ki nas bodo odlikovale" ter poudaril, "da je za Slovenijo najbolj pomembno, da ostanemo v najbolj povezanem in razvitem delu EU".


Predsednik Državnega zbora dr. Brglez pa je danes med drugim opozoril tudi na nujnost usklajenosti oz. enotnosti v zunanji politiki. Diplomacija, kot njeno osnovno orodje, pri tem zastopa nacionalne, torej skupne interese, zato mora biti kakovostna in načelna. Pri tem je pohvalil dosedanja prizadevanja MZZ in diplomatsko-konzularne mreže ter izrazil pričakovanje, da bosta Deklaracija o zunanji politiki in zunanjepolitična strategija, dokumenta, ki bosta podala osveženo smer slovenski zunanji politiki, kot načrtovano, sprejeta še v prvi polovici letošnjega leta.


Minister Erjavec je danes v okviru razprave s področja gospodarske diplomacije poudaril, "da ta posega na široka področja delovanja ter tako presega klasične elemente sklepanja poslov ali pa zunanje politike kot takšne". Pomembno je razumeti, da ne gre za projekt Ministrstva za zunanje zadeve ali njegove diplomatsko-konzularne mreže, pač pa za najširša gospodarska, finančna, infrastrukturna, investicijska in razvojna vprašanja, ki so v slovenskem interesu in interesu naših sogovornikov v tujini. "Zato je toliko bolj pomembno, da pristojni resorji sodelujejo in zagotavljajo verodostojno politiko, ki je osnova za nadaljnje uspešno delo, kredibilnost in ugled Slovenije", je še poudaril minister Erjavec. S tem namenom so bili gostje letošnjega posveta tudi ministri s področja gospodarstva, infrastrukture, financ, kulture, izobraževanja in znanosti ter sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.


Udeleženci posveta so se strinjali, da je skupni cilj gospodarske diplomacije pomoč slovenskemu gospodarstvu pri njegovem povečevanju izvoza in iskanju novih trgov. S tem namenom želi gospodarska diplomacija dodatno prisluhniti interesom slovenskih podjetij in jih hkrati spodbujati k internacionalizaciji.

 

"Prepričan sem, da je del k ohranjanju tega pozitivnega izvoznega trenda prispevala tudi diplomacija, ki je bila v minulem letu kljub izrazito omejenim finančnim sredstvom zelo aktivna v podpori internacionalizacije slovenskega gospodarstva," je ocenil minister Erjavec.

 

Udeleženci posveta so izkušnje, dobre prakse in predloge za dodatno izboljšanje izmenjali tudi  neposredno z nekaterimi predstavniki slovenskega gospodarstva in Gospodarske ter Obrtne zbornice Slovenije.