Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
07.10.2019  

Javni razpis: finančna podpora Slovencem po svetu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 

Objavljen je Javni razpis za razpisno področje B v letu 2020: finančna podpora Slovencem po svetu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Javni razpis je namenjen spodbujanju dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovemu povezovanju z Republiko Slovenijo.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
3. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja, programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2020 znaša 920.000 EUR. Sredstva, dodeljena za leto 2020, morajo biti porabljena v letu 2020.
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorec pogodbe ter vsebinskega in finančnega poročila) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/javne-objave-urada-vlade-republike-slovenije-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01 230 80 00 (vsak dan med 9. in 14. uro).
Dokumentacija je na voljo tudi v Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Münchnu.
Rok prijave na razpis je 8. 11. 2019.
Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog. Odločbe bodo izdane najkasneje 14. 2. 2020.
Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na USZS vsak dan med 9. in 14. uro, tel: 01 230 80 00, faks: 01 230 80 17 oziroma po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.