Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
01.12.2020  

Novosti pri vstopu v Nemčijo po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih območij

Ureditev pri vstopu v Nemčijo po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih območij Robert-Koch-inštituta v veljavi še aktualno do 20. decembra 2020. Celotno območje Slovenije je na seznamu od 1. novembra 2020. Izvajanje je v pristojnosti nemških zveznih dežel.

Ureditev na območju pod konzularno pristojnostjo generalnega konzulata – Bavarska in Baden-Württemberg:

- obveznost elektronske registracije pred prihodom v Nemčijo iz t.i. rizičnega območja; obrazec je dostopen na tej povezavi: https://www.einreiseanmeldung.de/; natisnjeno ali elektronsko kopijo izpolnjenega obrazca je potrebno imeti med potjo pri sebi; obrazec bo posredovan okrajno pristojnemu upravnemu organu oz. uradu za zdravje; obveznost registracije velja tudi v primeru uveljavljanja izjeme od karantene;

- obveznost 10-dnevne karantene;

- možnost skrajšanja karantene s predložitvijo negativnega rezultata testa; testiranje je mogoče šele od petega dneva po prihodu;

- predložitev negativnega testa na okužbo, ki ni starejši od 48 ur omogoča izjemo od karantene le v določenih primerih, ki morajo biti za primer kontrole ustrezno dokumentirani, med drugim za nujni in neodložljiv poslovni obisk, ki ni daljši od pet dni, za obisk sorodnikov v prvem in drugem kolenu (starši in otroci ter stari starši in vnuki, bratje in sestre) ter zakonca ali partnerja, ki ne živita v skupnem gospodinjstvu, za nujno medicinsko obravnavo;

test mora biti opravljen v državi članici EU ali eni izmed držav na tem seznamu: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

rezultat testa mora biti v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku;

hraniti ga je potrebno 10 dni po vstopu v Nemčijo;

- mujenje na območju ali odsotnost z območja Bavarske in Baden-Württemberga do 72 ur iz ustrezno dokumentiranih razlogov (v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku) je v določenih primerih, npr. za obisk sorodnikov v prvem kolenu (starši in otroci) ter zakonca ali partnerja, ki ne živita v skupnem gospodinjstvu, mogoča tudi brez predložitve negativnega testa na okužbo;

- osebe, ki so napotene na delo v trajanju nad tri tedne in za katere delodajalec zagotovi spoštovanje karanteni primerljivih ukrepov za prve 10 dni po prihodu, o katerih obvesti in jih ustrezno dokumentira okrajno pristojnemu upravnemu organu, ki tudi izvaja nadzor nad njihovim spoštovanjem, so lahko izvzete iz siceršnje karantene in predložitve negativnega testa na okužbo.