Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
12.01.2021  

Aktualna ureditev pri vstopu na Bavarsko in Baden-Württemberg

Ureditev pri vstopu v Nemčijo z namenom bivanja po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih območij Robert-Koch-inštituta. Celotno območje Slovenije je na seznamu od 1. 11. 2020. Izvajanje je v pristojnosti nemških zveznih dežel.

Vstop na Bavarsko:

Bavarska je 23. 12. 2020 uvedla obvezno predložitev testa na okužbo krajevno pristojnemu (glede na prebivališče) upravnemu organu (Kreisverwaltungsbehörde).

Predložitev je potrebno opraviti brez odlašanja oz. najkasneje v 72 urah po vstopu v državo.

V primeru, da je bil test opravljen pred vstopom v državo, ta ne sme biti starejši od 48 ur.

Test mora biti opravljen v državi članici EU ali eni izmed držav na tem seznamu:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

Rezultat testa mora biti v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku.

V primeru vstopa v državo brez poprej opravljenega testa, je potrebno testiranje opraviti v 48 urah po vstopu v državo in njegov rezultat najkasneje v 72 urah predložiti pristojnemu upravnemu organu.

Vstop v Baden-Württemberg:


Obvezno testiranje za osebe, ki vstopajo v Baden-Württemberg z namenom bivanja po poprejšnjem bivanju na t.i. rizičnem območju velja od 11. 1. 2021. Rezultat testa je potrebno hraniti 10 dni po vstopu v državo in ga predložiti ob kontroli oz. na zahtevo pristojnega organa.

V primeru, da je bil test opravljen pred vstopom v državo, ta ne sme biti starejši od 48 ur.

Test mora biti opravljen v državi članici EU ali eni izmed držav na tem seznamu:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

Rezultat testa mora biti v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku.

V primeru vstopa v državo brez poprej opravljenega testa, je potrebno testiranje opraviti v 48 urah po vstopu v državo.

Negativni test na okužbo tako na Bavarskem, kot tudi ne v Baden-Württembergu, ne predstavlja avtomatične izjeme od siceršnje karantene.

Hkrati še zmeraj velja:

- obveznost elektronske registracije pred prihodom v Nemčijo iz t.i. rizičnega območja;

obrazec je dostopen na tej povezavi: https://www.einreiseanmeldung.de/

natisnjeno ali elektronsko kopijo izpolnjenega obrazca je potrebno imeti med potjo pri sebi;

obrazec bo posredovan okrajno pristojnemu upravnemu organu oz. uradu za zdravje;

- obveznost 10-dnevne karantene;

- možnost skrajšanja karantene s predložitvijo negativnega rezultata testa; to testiranje je mogoče šele od petega dneva po prihodu;

- predložitev negativnega testa na okužbo, ki ni starejši od 48 ur, omogoča izjemo od karantene le v določenih primerih, ki morajo biti za primer kontrole ustrezno dokumentirani, med drugim za nujni in neodložljiv poslovni obisk, ki ni daljši od pet dni, za obisk sorodnikov v prvem in drugem kolenu (starši in otroci ter stari starši in vnuki, bratje in sestre) ter zakonca ali partnerja, ki ne živita v skupnem gospodinjstvu, za nujno medicinsko obravnavo;

- osebe, ki so napotene na delo v trajanju nad tri tedne in za katere delodajalec zagotovi spoštovanje karanteni primerljivih ukrepov za prve 10 dni po prihodu, o katerih obvesti in jih ustrezno dokumentira okrajno pristojnemu upravnemu organu, ki tudi izvaja nadzor nad njihovim spoštovanjem, so lahko izvzete iz siceršnje karantene.

Izjema od siceršnje karantene in predložitve negativnega testa na okužbo ter siceršnje elektronske registracije pred prihodom v Nemčijo še vedno velja v primeru vstopa z namenom tranzita, ki ga je potrebno opraviti brez nepotrebnega zadrževanja in po najkrajši poti, za opravljanje nujnega mednarodnega prevoza blaga (mujenje krajše od 72 ur; potreben izkaz nujnosti), v primerih nujnega in utemeljenega gibanja prebivalstva ob meji s sosednjimi državami (mujenje krajše od 24 ur in ne iz razloga turizma) ter ob vstopu z namenom mujenja na območju Baden-Württemberga do 72 ur iz ustrezno dokumentiranih razlogov – slednje velja za obisk sorodnikov v prvem kolenu (starši in otroci) ter zakonca ali partnerja, ki ne živita v skupnem gospodinjstvu in za nujno medicinsko obravnavo.