Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
24.12.2020  

Obvezno testiranje za osebe, ki vstopajo na Bavarsko z namenom bivanja po poprejšnjem bivanju na t.i. rizičnem območju.

Ureditev pri vstopu v Nemčijo z namenom bivanja po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih območij Robert-Koch-inštituta. Celotno območje Slovenije je na seznamu od 1. novembra 2020. Izvajanje je v pristojnosti nemških zveznih dežel.

Bavarska je 23. decembrom 2020 uvedla obvezno predložitev testa na okužbo krajevno pristojnemu (glede na prebivališče) upravnemu organu (Kreisverwaltungsbehörde).

Predložitev je potrebno opraviti brez odlašanja oz. najkasneje v 72 urah po vstopu v državo.

V primeru, da je bil test opravljen pred vstopom v državo, ta ne sme biti starejši od 48 ur. Test mora biti opravljen v državi članici EU ali eni izmed držav na tem seznamu: https://www.rki.de/.../N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html; rezultat testa mora biti v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku.

V primeru vstopa v državo brez poprej opravljenega testa, je potrebno testiranje opraviti v 48 urah po vstopu v državo in njegov rezultat najkasneje v 72 urah predložiti pristojnemu upravnemu organu.  

Še vedno velja:

- obveznost elektronske registracije pred prihodom v Nemčijo iz t.i. rizičnega območja; obrazec je dostopen na tej povezavi: https://www.einreiseanmeldung.de/; natisnjeno ali elektronsko kopijo izpolnjenega obrazca je potrebno imeti med potjo pri sebi; obrazec bo posredovan okrajno pristojnemu upravnemu organu oz. uradu za zdravje;

- obveznost 10-dnevne karantene;

- možnost skrajšanja karantene s predložitvijo negativnega rezultata testa; testiranje je mogoče šele od petega dneva po prihodu;

- predložitev negativnega testa na okužbo, ki ni starejši od 48 ur, omogoča izjemo od karantene le v določenih primerih, ki morajo biti za primer kontrole ustrezno dokumentirani, med drugim za nujni in neodložljiv poslovni obisk, ki ni daljši od pet dni, za obisk sorodnikov v prvem in drugem kolenu (starši in otroci ter stari starši in vnuki, bratje in sestre) ter zakonca ali partnerja, ki ne živita v skupnem gospodinjstvu, za nujno medicinsko obravnavo;

- osebe, ki so napotene na delo v trajanju nad tri tedne in za katere delodajalec zagotovi spoštovanje karanteni primerljivih ukrepov za prve 10 dni po prihodu, o katerih obvesti in jih ustrezno dokumentira okrajno pristojnemu upravnemu organu, ki tudi izvaja nadzor nad njihovim spoštovanjem, so lahko izvzete iz siceršnje karantene.

Najavljena je poostrena kontrola bavarske in zvezne (mejne) policije glede spoštovanja ureditve pri vstopu v Nemčijo po predhodnem bivanju na t.i. rizičnem območju.

Izjema od siceršnje karantene in predložitve negativnega testa na okužbo še vedno velja v primeru vstopa z namenom tranzita, ki ga je potrebno opraviti brez nepotrebnega zadrževanja in po najkrajši poti, za opravljanje mednarodnega prevoza oseb in blaga in v primerih nujnega in utemeljenega gibanja prebivalstva ob meji s sosednjimi državami.