Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
15.02.2021  

Pogoji vstopa v Slovenijo od 13. 2. 2021 po poprejšnjem bivanju v državi na t.i. rdečem seznamu.

Nemčija ostaja na t.i, rdečem seznamu držav za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Osebo, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za 10 dni. Predčasna prekinitev karantene je mogoča s predložitvijo negativnega rezultata testa, PCR ali hitrim antigenskim testom.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na okužbo PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Pri testih, ki so opravljeni v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja, se priznavajo tudi hitri antigenski testi, ki niso starejši od 24 ur.

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa dovoli tudi:

- osebi, ki predloži potrdilo o pozitivnem hitrem antigenskem (HAGT) ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;

- osebi, ki predloži potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Za te osebe se upoštevajo potrdila o testiranju oziroma cepljenju, izdana v državah članicah EU oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.