Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
21.05.2021  

Pogoji vstopa v Slovenijo od 22. 5. 2021 po poprejšnjem bivanju v državi na t.i. rdečem seznamu.

Nemčija ostaja na slovenskem t.i. rdečem seznamu držav za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Osebo, ki prihaja v Slovenijo iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za 10 dni. Predčasna prekinitev karantene je mogoča s predložitvijo negativnega rezultata PCR testa. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži:

- negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

- potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (prebolevniki) ali

- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca ali cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson in Johnson COVID-19 Vaccine Janssen najmanj 21 dni ali

- potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR testa ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 z vsaj enim odmerkom cepiva najkasneje  v  osmih  mesecih  po  pozitivnem  PCR testu na okužbo s COVID-19 (cepljeni prebolevniki);

priznavajo se cepiva  Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine  proizvajalca  Moderna,  Vaxzevria  (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca,    COVID-19    Vaccine   Janssen   proizvajalca   Johnson   in Johnson/Janssen-Cilag,   Covishield   proizvajalca   Serum   Institute   of India/AstraZeneca, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech in COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm.

Potrdila o testiranju in potrdila zdravnika se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Združenih državah Amerike, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji. 

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki prihaja iz države ali regije na rdečem seznamu še v naslednjih primerih:

- ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;

- ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza,

- ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije;

- ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

- otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

- ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

- ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

- čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;

- osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje, in se vrača najkasneje v petih dneh po prehodu meje;

- osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi; če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

- osebi, ki mejo prehaja iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje.

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.