Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
16.08.2021  

Sprejet nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se je začel uporabljati 16. avgusta 2021.  Z novim odlokom mora oseba, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza zapustiti Republiko Slovenijo v dvanajstih urah po prehodu meje. Oseba iz te točke se mora ob prehodu meje izkazati s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec. V kolikor to ni izpolnjeno in oseba pri vstopu v Republiko Slovenijo ne izpolnjuje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazuje z dokazili, določenimi v spodaj navedenem odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, bo odrejena karantena.

Oseba, ki uveljavlja izjemo iz tega člena, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če je ta oseba tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za deset dni, le če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli. Povezava na odlok v Uradnem listu; https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021129.pdf