Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
26.04.2010  

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih mednarodnega sodelovanja in mobilnosti za leto 2010

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je objavila javni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih mednarodnega sodelovanja in mobilnosti za leto 2010, preko katerega nudi možnost sofinanciranja projektov, ki bodo prispevali k uveljavitvi slovenske kulture in promocije slovenskih avtorjev v mednarodnem prostoru.

Javni poziv je odprt do. 30. julija 2010. Več informacij o pozivu je na voljo na spletni strani: www.jakrs.si/razpisi_in_pozivi/aktualni_razpisi_in_pozivi/