Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
07.07.2017  

Zakonodajni referendum Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, šr. 34/17.Državljane in državljanke Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimate stalnega prebivališča ali se v času izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), to je v nedeljo, 24. septembra 2017, nahajate v tujini, obveščamo:

da bo v nedeljo, 24. septembra 2017, med 9.00 in 17.00 odprto volišče v prostorih Generalnega konzulata Republike Slovenije v Münchnu.

Če ste v tujini le začasno in bi želeli glasovati na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu z odprtim voliščem ali bi želeli glasovati po pošti iz tujine, lahko to sporočite Državni volilni komisiji, in sicer najpozneje do 8. septembra 2017 do 24. ure.

V primeru, da v tujini stalno prebivate in se glasovanja na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ne morete udeležiti, lahko glasujete po pošti, če pravočasno, in sicer do 8. septembra 2017 do 24. ure, Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti.

OPOMBA: Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

Povezave do obrazcev obvestil za glasovanje po pošti iz tujine in informacije o možnih načinih uresničevanja volilne pravice najdete v nadaljevanju.

MOŽNOSTI GLASOVANJA

Volivci, ki bodo na dan glasovanja ZAČASNO v tujini (zdomci) lahko glasujejo:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS (v nadaljevanju: DKP), ali
2. po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji (v nadaljevanju DVK). Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
DVK  mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24 ure.

Volivci, KI NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA V RS (izseljenci) lahko glasujejo:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik;
2. po pošti iz tujine;
3. če se na ta dan nahajajo v Republiki Sloveniji lahko glasujejo na voliščih "OMNIA".

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti DVK.
Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci): http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr01_glasovanje_po_posti_izseljenci.pdf

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
DVK mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24. ure.

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 24. 9. 2017 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«.
Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf
Državna volilna komisija mora obvestilo volivca o tem prejeti najkasneje do 20. 9. 2017 do 24. ure. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Dodatna pojasnila:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/Referendum-o-ZIUGDT-2017