Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
08.11.2010  

Zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija - 12. december 2010

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je sprejel 20. oktobra 2010. Referendum bo potekal v nedeljo, 12. decembra 2010.

Poleg redne oblike glasovanja na voliščih po Sloveniji, obstaja še možnost predčasnega glasovanja po pošti, po pošti iz tujine ter na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.

Polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Nemčiji, lahko glasujejo na volišču na Generalnem konzulatu RS v Münchnu, in sicer 12. decembra 2010 med 9. in 17. uro (naslov: Lindwurmstr. 14, 80337 München). Na Generalnem konzulatu RS v Münchnu lahko glasujejo tudi tisti slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in ki bodo do 27. novembra 2010 Državni volilni komisiji (DVK) posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Generalnem konzulatu RS v Münchnu. Obrazec je na voljo na spletni strani www.dvk.gov.si.

Volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, morajo svojo namero prav tako sporočiti DVK najkasneje do 27. novembra 2010. Opozarjamo, da slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v tujini, glasovnic in volilnih kart tokrat ne bodo prejeli neposredno na naslov v tujini. Glasovnico in volilno karto bodo prejeli le tisti volivci, ki bodo zahtevo za glasovanje po pošti do 27. novembra posredovali na DVK.

Obrazec za prijavo za glasovanje po pošti je prav tako objavljen na spletni strani www.dvk.gov.si. Izpolnjen in podpisan obrazec se lahko posreduje na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, Slovenija, na številko telefaksa 00 386 1 433 1269 ali skenirano na elektronski naslov rvk(at)gov.si.

Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan izvedbe referenduma v Sloveniji in bi želeli tam tudi glasovati, lahko zahtevo za glasovanje na posebnih voliščih v Sloveniji najkasneje do 9. decembra posredujejo na DVK. Obrazec za glasovanje na posebnih voliščih v Sloveniji, se prav tako nahaja na spletni naslovu www.dvk.gov.si.

Državljani RS s stalnim prebivališčem v Nemčiji imajo od 15. novembra 2010 naprej možnost, da na Generalnem konzulatu RS v Münchnu preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na Generalni konzulat RS v Münchnu ali DVK.