Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
27.08.2018  

Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2018/2019

 

Javni sklad je objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2018/2019. 
Rok prijave je do vključno 1. 10. 2018. 
Vrednost razpisa: 275.000,00 EUR.
Predmet razpisa: Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2018/2019.
Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2018/2019 znaša 150,00 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 200,00 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.
Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: za 254. javni razpis.
Vlagatelji, ki se prijavljajo na javni razpis pod točko B (novi vlagatelji, ki še niso prejemniki štipendije ali so bili prejemniki štipendije na prejšnji stopnji), morajo prijavo vložiti tudi po e-pošti, skladno z navodili, ki so objavljena na dnu prijavnice.
Več na: www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-in-slovence-po-svetu-za-studijsko-leto-20182019-254-jr/