Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
01.10.2018  

Predstavitev nemškega prevoda otroške knjige "Miška Mica v arhivu" / "Die Maus Mitza im Archiv"

V Mestnem arhivu Aschaffenburg je v četrtek, 27. 9. 2018 potekala predstavitev nemškega prevoda knjige "Miška Mica v arhivu". Ob pozdravnem nagovoru nadžupana mesta Aschaffenburg Klausa Herzoga sta pozdravno besedo imela tudi generalna konzulka Dragica Urtelj kot tudi direktor Mestnega arhiva Aschaffenburg dr. Joachim Kemper.

Knjiga, prvič izdana leta 2010 v slovenščini, je v Sloveniji požela mnogo uspeha in pozitivnih odzivov. Obe avtorici, zgodovinarki in arhivski strokovnjakinji, zaposleni v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, sta s prisrčno ilustrirano zgodbo otrokom približali namen arhivov in mnoge nove besede (gotica, inicialka, listina, mikrofilm …).