Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
29.04.2016  

OBVESTILO VOLIVCEM

Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona u ukrepih za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju (dalje: pobuda).

 

Prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov je v ponedeljek, 18.4.2016, zadnji, šestedeseti dan pa je četrtek, 16.6.2016.

 

Za zbiranje podpor je določeno geslo:

Za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju

skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec lahko svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na keterem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitec predloga zakona. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko podajo volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba na diplomatskem predstavništvu v tujini ob predložitvi osebnega dokumenta.

Volivec, ki je v tujini, lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.