Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
20.01.2021  

Aktualna ureditev pri vstopu v Nemčijo po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih območij RKI

Ureditev pri vstopu v Nemčijo po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih območij Robert-Koch-inštituta (RKI):

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Celotno območje Slovenije je na tem seznamu od 1. 11. 2020.

RKI je medtem uvedla dve novi kategoriji rizičnih območij: visoko rizična območja (Hochinzidenzgebiet) in območja z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet); Slovenija aktualno ni uvrščena na nobenega od teh območij.

Upoštevati je potrebno zvezno ureditev:

 

- obveznost elektronske registracije pred prihodom v Nemčijo;

obrazec je dostopen na tej povezavi: https://www.einreiseanmeldung.de/

natisnjeno ali elektronsko kopijo izpolnjenega obrazca je potrebno imeti med potjo pri sebi;

izvajalec prevoza oseb je dolžan preveriti, če je potnik opravil registracijo in zavrniti prevoz v primeru, da registracija ni opravljena; 

obrazec bo posredovan okrajno pristojnemu upravnemu organu oz. uradu za zdravje;

 

Izjema od siceršnje obvezne registracije velja v primeru vstop z namenom tranzita, ki mora biti izveden po najkrajši poti in brez nepotrebnega ustavljanja.

Izjeme ni, če se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala na ozemlju, ki je uvrščeno na listo RKI visoko rizičnih območij (Hochinzidenzgebiet), oz. območij z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet).

 

- obvezno testiranje na okužbo v 48 urah po vstopu v državo;

informacije v zvezi z možnostjo testiranja so dostopne na telefonski številki  116 117 ali na spletni strani: www.116117.de

v primeru, da je bil test opravljen pred vstopom v državo, ta ne sme biti starejši od 48 ur;

priznavajo se testi, ki ustrezajo kriterijem RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

rezultat testa mora biti v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku;

rezultat testa je potrebno hraniti 10 dni po vstopu v državo in ga predložiti ob kontroli oz. na zahtevo pristojnega organa.

 

Izjeme od siceršnjega obveznega testiranja veljajo v primeru vstopa z namenom tranzita, ki mora biti izveden po najkrajši poti in brez nepotrebnega ustavljanja. Izjeme ni, če se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala na ozemlju, ki je uvrščeno na listo RKI območij z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet).

Nadaljnje izjeme:

- otroci do dopolnjenega šestega leta;

- osebe, ki vstopajo z namenom mujenja do 72 ur iz ustrezno dokumentiranih razlogov (v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku) – velja za obisk sorodnikov v prvem kolenu (starši in otroci), zakonca ali partnerja, ki ne živita v skupnem gospodinjstvu in v primerih deljenega skrbništva oz. pravice do stikov z otroci;

- za opravljanje nujnega mednarodnega prevoza oseb in blaga, ob mujenju do 72 ur.

 

Negativni test na okužbo ne predstavlja avtomatične izjeme od siceršnje karantene. Glede na to še vedno velja:

- obveznost 10-dnevne karantene;

- možnost skrajšanja karantene s predložitvijo negativnega rezultata testa; to testiranje je mogoče šele od petega dneva po prihodu.

 

Ureditev karantene po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih območij in izjeme od nje sodijo v pristojnost nemški zveznih dežel.

 

Ureditev na območju Bavarske in Baden-Württemberga predvideva možnost izjeme od siceršnje karantene ob negativnem testu na okužbo, ki ni starejši od 48 ur v naslednjih primerih, ki morajo biti za primer kontrole verodostojno izkazani:

- ob vstopu zaradi nujne medicinske obravnave, ob mujenju do 72 ur;

- za obisk sorodnikov v prvem in drugem kolenu (starši in otroci ter stari starši in vnuki, bratje in sestre);

- za nujni in neodložljiv poslovni obisk, ki ni daljši od pet dni;

- osebe, ki so napotene na delo v trajanju nad tri tedne in za katere delodajalec zagotovi spoštovanje karanteni primerljivih ukrepov za prve 10 dni po prihodu, o katerih obvesti in jih ustrezno dokumentira okrajno pristojnemu upravnemu organu, ki tudi izvaja nadzor nad njihovim spoštovanjem.