Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
24.03.2020  

Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov motornih vozil ter odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam varne vožnje

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov proti širjenju koronavirusa 16. 3. 2020 sprejela odloka, ki se nanašata na motorna vozila in voznike motornih vozil: 

1. Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji, s katerim je do 16. 4. 2020 začasno prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji.  

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil ter ARD certifikatov za prevoz nevarnega blaga, se zato podaljša do 16. 5. 2020. 

2. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam varne vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. 

Veljavnost vozniških dovoljenj se v skladu z odlokom kljub poteku po uveljavitvi odloka podaljša do 16. 5. 2020. 

Odloka sta dosegljiva na:  

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2010