Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
16.04.2020  

Odlok Vlade Republike Slovenije o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19

Odlok določa kontrolne točke na notranjih mejah s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko, kdaj so odprte in kdo lahko prestopa državno mejo na posameznih kontrolnih točkah. Hkrati odlok predpisuje obvezno 7-dnevno karanteno ob prihodu v Slovenijo z namenom bivanja po bivanju v tujini. Odlok velja od 12. aprila 2020. 

️ Po vstopu v Slovenijo 7-dnevna karantena

Izjeme veljajo za:

- čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,

- čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki Avstriji ali v Republiki Sloveniji,

- osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,

- osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu,

- državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,

- osebe z diplomatskim potnim listom,

- osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,

- pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,

- državljane Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

️ zadnji dan karantene obvezno testiranje na #COVID19

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020050.pdf

#ostanidoma #ostanizdrav #skupajzmoremo