Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
16.04.2020  

Vlada Republike Slovenije z odlokom podaljšala veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj

Veljavnost vozniških dovoljenj, ki potečejo od 18. marca 2020 do 17. maja 2020, se podaljša do 17. junija 2020, veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki potečejo od 21. marca 2020 do 17. maja 2020, pa se podaljša do 17. junija 2020.

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, se podaljšuje do 17. junija 2020.

️ Odloka sta dostopna na:

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0794/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji

www.gov.si/novice/2020-04-16-vlada-podaljsuje-veljavnost-vozniskih-dovoljenj-in-prometnih-dovoljenj-do-17-junija/