Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
30.09.2020  

RKI uvrstil slovensko notranjsko-primorsko (statistično) regijo na seznam rizičnih omobčij

Robert Koch inštitut je 23. septembra 2020 uvrstil slovensko notranjsko-primorsko (statistično) regijo (občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna) na seznam rizičnih območij. Osebam, ki so se kadarkoli v 14 dneh pred vstopom na Bavarsko in Baden-Württemberg zadrževale v tej regiji, je odrejena 14 dnevna karantena. Izjema od karantene velja, če oseba predloži negativen rezultat testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur. Test mora biti opravljen v državi članici EU ali eni izmed držav na tem seznamu:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

Rezultat testa mora biti v nemškem ali angleškem jeziku. Test se lahko opravi tudi po prihodu na Bavarsko in Baden-Württembergu, vendar je do prejetja negativnega rezultata potrebno počakati v karanteni.

Veljavni odlok, ki vključuje prihod iz rizičnega območja, od zgoraj navedenega predvideva tudi izjeme, dosegljive na:

Bavarska:
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV-2?fbclid=IwAR0tW3gPKUy8E2qhxWOiOP4A96NLSZILLAhI9HwcEig5LXBSpYjQgBJgBqE&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Baden-Württemberg:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/