Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
01.10.2020  

RKi uvrstil slovensko statistično regijo Koroško na seznam rizičnih območij

Robert Koch inštitut je 30. septembra 2020 uvrstil slovensko (statistično) regijo Koroško (občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica) na seznam rizičnih območij.

Osebam, ki so se kadarkoli v 14 dneh pred vstopom na Bavarsko in Baden-Württemberg zadrževale v tej regiji, je odrejena 14 dnevna karantena. Izjema od karantene velja, če oseba predloži negativen rezultat testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur. Test mora biti opravljen v državi članici EU ali eni izmed držav na tem seznamu:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

Rezultat testa mora biti v nemškem ali angleškem jeziku. Test se lahko opravi tudi po prihodu na Bavarsko in Baden-Württembergu, vendar je do prejetja negativnega rezultata potrebno počakati v karanteni.
 

Veljavni odlok, ki vključuje prihod iz rizičnega območja, od zgoraj navedenega predvideva tudi izjeme, dosegljive na:
Bavarska:
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV-2?fbclid=IwAR0tW3gPKUy8E2qhxWOiOP4A96NLSZILLAhI9HwcEig5LXBSpYjQgBJgBqE&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Baden-Württemberg:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/