Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
25.01.2021  

Slovenija od 24. 1. 2021 na seznamu t.i. visoko rizičnih območij RKI

RKI aktualno razlikuje t.i. rizična območja, visoko rizična območja (Hochinzidenzgebiet) in območja z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet).

Pri vstopu v Nemčijo po predhodnem bivanju na t.i. visoko rizičnem območju je potrebno upoštevati zvezno ureditev:

- OBVEZNOST ELEKTRONSKE REGISTRACIJE pred prihodom v Nemčijo;

obrazec je dostopen na tej povezavi: www.einreiseanmeldung.de

natisnjeno ali elektronsko kopijo izpolnjenega obrazca je potrebno imeti med potjo pri sebi;

izvajalec prevoza oseb je dolžan preveriti, če je potnik opravil registracijo in zavrniti prevoz v primeru, da registracija ni opravljena; 

obrazec bo posredovan okrajno pristojnemu upravnemu organu oz. uradu za zdravje.

Izjema od siceršnje obvezne registracije velja v primeru vstopa z namenom tranzita, ki mora biti izveden po najkrajši poti in brez nepotrebnega ustavljanja. Izjeme ni, če se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala na ozemlju, ki je uvrščeno na listo RKI območij z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet). Slovenija aktualno ni na tej listi.

- OBVEZNOST NEGATIVNEGA TESTA NA OKUŽBO, ki ob vstopu v Nemčijo ni starejši od 48 ur;

priznavajo se testi, ki ustrezajo kriterijem RKI:

https://www.rki.de/.../InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests

sprejemajo se PCR, LAMP in TMA testi; hitri antigenski testi le, če izpolnjujejo osnovne kriterije, ki jih priporoča WHO (občutljivost: 80% ali več, specifičnost: 97% ali več v primerjavi s PCR testi); v primeru dvoma, da antigenski test izpolnjuje predpisane pogoje, lahko pristojni organi tak test zavrne;

rezultat testa mora biti v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku;

rezultat testa je potrebno hraniti 10 dni po vstopu v državo in ga predložiti ob kontroli oz. na zahtevo pristojnega organa.

Izjema od siceršnjega obveznega negativnega testa na okužbo velja v primeru vstopa z namenom tranzita, ki mora biti izveden po najkrajši poti in brez nepotrebnega ustavljanja. Izjeme ni, če se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala na ozemlju, ki je uvrščeno na listo RKI območij z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet). Slovenija aktualno ni na tej listi.

Nadaljnje izjeme od siceršnjega obveznega negativnega testa na okužbo ob vstopu z namenom bivanja po predhodnem bivanju na t.i. visoko rizičnem območiju (Hochinzidenzgebiet):

- otroci do dopolnjenega šestega leta;

- za opravljanje mednarodnega prevoza oseb in blaga in mujenju iz tega razloga do 72 ur.

NEGATIVNI TEST NA OKUŽBO NE PREDSTAVLJA AVTOMATIČNE IZJEME OD SICERŠNJE KARANTENE.

Glede na to še vedno velja:

- obveznost 10-dnevne karantene;

- možnost skrajšanja karantene s predložitvijo negativnega rezultata testa; to testiranje je mogoče šele od petega dneva po vstopu. Informacije v zvezi z možnostjo testiranja so dostopne na telefonski številki  116 117 ali na spletni strani: www.116117.de/de/coronavirus.php

Ureditev karantene po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih območij in izjeme od nje, sodijo v pristojnost nemški zveznih dežel.

Ureditev na območju Bavarske in Baden-Württemberga predvideva možnost izjeme od siceršnje karantene ob negativnem testu na okužbo, ki ni starejši od 48 ur, v naslednjih primerih, ki morajo biti za primer kontrole verodostojno izkazani:

- za obisk sorodnikov v prvem in drugem kolenu (starši in otroci ter stari starši in vnuki, bratje in sestre);

- za nujni in neodložljiv poslovni obisk, ki ni daljši od pet dni;

- ob vstopu zaradi nujne medicinske obravnave, ob mujenju do 72 ur;

- osebe, ki so napotene na delo v trajanju nad tri tedne in za katere delodajalec zagotovi spoštovanje karanteni primerljivih ukrepov za prvih 10 dni po prihodu, o katerih obvesti in jih ustrezno dokumentira okrajno pristojnemu upravnemu organu, ki tudi izvaja nadzor nad njihovim spoštovanjem.