Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
26.05.2021  

Pogoji vstopa v Nemčijo od 23. 5. 2021 po poprejšnjem bivanju na območju s seznama t.i. rizičnih območij (Risikogebiet) RKI

Pogoji vstopa v Nemčijo od 23. 5. 2021 po poprejšnjem bivanju na območju s seznama t.i. rizičnih območij (Risikogebiet) Robert-Koch-inštituta (RKI).

Slovenija ni več na seznamu t.i. visoko rizičnih območij, na katerem je bila od 24. 1. 2021 do 23. 5. 2021, ampak le še na seznamu t.i. rizičnih območij.

CoronaEinreiseV razlikuje t.i. rizična območja (Risikogebiet), visoko rizična območja (Hochinzidenzgebiet) in območja z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet).

Upoštevati je potrebno obveznost elektronske registracije prihoda, obveznost posedovanja negativnega testa na okužbo ali dokazila o prebolelosti ali cepljenosti najkasneje v 48 urah od vstopa v Nemčijo, in 10-dnevne karantene, ki jo je mogoče predčasno prekiniti s predložitvijo negativnega testa ali dokazila o prebolelosti ali cepljenosti pristojnemu organu s pomočjo portala elektronske registracije prihoda.

Obveznost negativnega testa ne velja za otroke do dopolnjenega šestega leta.

Dokazilo o negativnem testu, prebolelosti ali cepljenosti je potrebno imeti že ob vstopu v Nemčijo po poprejšnjem bivanju/mujenju na t.i. visoko rizičnem območju in to tudi v primeru vstopa z namenom tranzita.

Ureditev pozna še strožji režim ob vstopu v Nemčijo po predhodnem bivanju na t.i. območju z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet). Slovenija aktualno ni na teh listah t.i. visoko rizičnih območij oz. območij z razširjenim mutiranim virusom.

Pri vstopu v Nemčijo po predhodnem bivanju na t.i. rizičnem območju, za katerega aktualno velja tudi Slovenija, je potrebno upoštevati:

- OBVEZNOST ELEKTRONSKE REGISTRACIJE pred prihodom v Nemčijo;

obrazec je dostopen na tej povezavi: https://www.einreiseanmeldung.de/

natisnjeno ali elektronsko kopijo izpolnjenega obrazca je potrebno imeti med potjo pri sebi;

izvajalec prevoza oseb je dolžan preveriti, če je potnik opravil registracijo in zavrniti prevoz v primeru, da registracija ni opravljena;

obrazec bo posredovan okrajno pristojnemu upravnemu organu oz. uradu za zdravje: https://tools.rki.de/plztool/

Izjema od sicer obvezne registracije in siceršnje karantene velja:

1. v primeru vstopa z namenom tranzita, ki mora biti izveden po najkrajši poti in brez nepotrebnega ustavljanja;

2. ob vstopu zaradi opravljanja mednarodnega prevoza oseb ali blaga in mujenju iz tega razloga do 72 ur;

3. v primeru vstopa v Nemčijo ali mujenja na rizičnem ali visoko rizičnem območju do 72 ur z namenom obiska sorodnikov v prvem kolenu (starši in otroci), zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim ne živita v skupnem gospodinjstvu, ali zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom. V tem primeru vseeno velja obveznost negativnega testa na okužbo ali dokazila o prebolelosti ali cepljenosti najkasneje v 48 urah od vstopa v Nemčijo in njegova predložitev pristojnemu organu v primeru morebitne kontrole.

Izjem ni mogoče uveljavljati, če se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala na ozemlju, ki je uvrščeno na listo RKI območij z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet); Slovenija aktualno ni na tej listi.

- OBVEZNOST DESETDNEVNE KARANTENE

Obveznost karantene odpade s predložitvijo negativnega testa na okužbo ali dokazila o prebolelosti ali cepljenosti pristojnemu organu s pomočjo portala elektronske registracije prihoda: https://www.einreiseanmeldung.de/

Priznavajo se testi, ki ustrezajo kriterijem RKI:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

V primeru predhodnega bivanja/mujenja na t.i. visoko rizičnem območju (Hochinzidenzgebiet) je mogoče karanteno predčasno prekiniti šele z negativnim testom s testiranja po petem dnevu od vstopa v Nemčijo.

Predčasna prekinitev karantene ni mogoča, če se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala na ozemlju, ki je uvrščeno na listo RKI območij z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet); Slovenija aktualno ni na teh listah.

- OBVEZNOST NEGATIVNEGA TESTA NA OKUŽBO, DOKAZILA O PREBOLELOSTI ali CEPLJENOSTI v 48 urah po vstopu v Nemčijo in njegova predložitev pristojnemu organu ob morebitni kontroli.

Iz obveznosti so izvzeti otroci do dopolnjenega šestega leta.

Informacije v zvezi z možnostjo testiranja so dostopne na telefonski številki 116 117 ali na spletni strani: https://www.116117.de/de/coronavirus.php

V tem primeru je potrebno do vnosa dokazila v portal elektronske prijave zadostiti obvezni karanteni.

Kot dokazilo o prebolelosti se šteje dokazilo, da je oseba prestala okužbo, ki je bila pred najmanj 28 dnevi potrjena s PCR testom in od njene potrditve v času vstopa v Nemčijo ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdilo o negativnem testu na okužbo oz. dokazilo o cepljenju ali prebolelosti mora biti v nemškem, angleškem, francoskem, italijanskem ali španskem jeziku.

V primeru predhodnega mujenja/bivanja na t.i. visoko rizičnem območju (Hochinzidenzgebiet) je potrebo opraviti negativni testa na okužbo že pred vstopom v Nemčijo oz. predložiti dokazilo o prebolelosti ali cepljenosti; obveznost velja v tem primeru tudi ob vstopu v Nemčijo iz razloga tranzita. Slovenija aktualno ni na tej listi.

V primeru predhodnega mujenja/bivanja na t.i. območju z razširjenim mutiranim virusom (Virusvarianten-Gebiet) je kljub ev. dokazilu o prebolelosti ali cepljenosti potrebno predložiti še negativni test na okužbo. Slovenija aktualno ni na tej listi.

Od 30. 3. 2020 velja splošna OBVEZNOST PREDLOŽITVE NEGATIVNEGA TESTA NA OKUŽBO PRED VSTOPOM NA LETALO, KI LETI V NEMČIJO.

Obveznost velja ne glede epidemiološko situacijo v izhodiščni ali tranzitni državi, t.j. tudi v primeru predhodnega bivanja/mujenja na območju, ki ni uvrščeno na nobeno od aktualnih list rizičnih območij RKI.

Negativni test, ki ni starejši od 48 ur pri antigenskem testu oz. 72 pri PCR testu, je potrebno predložiti pred vstopom na letalo in v primeru nadaljnjih (mejnih, varnostnih) kontrol.

Priznavajo se testi, ki ustrezajo kriterijem RKI:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html

Sprejemajo se PCR, LAMP in TMA testi in hitri antigenski testi, če izpolnjujejo osnovne kriterije, ki jih priporoča WHO (občutljivost: 80% ali več, specifičnost: 97% ali več v primerjavi s PCR testi). Rezultat testa mora biti v elektronski ali fizični obliki, v nemškem, angleškem, francoskem, italijanskem ali španskem jeziku.

Izjema od siceršnje karantene velja ob negativnem testu ali dokazilu o prebolelosti ali ceplenosti (potrdilo ali dokazilo je potrebno posredovati s pomočjo portala elektronske registracije prihoda: https://www.einreiseanmeldung.de/) še v naslednjih primerih, ki morajo biti za primer kontrole verodostojno izkazani; te izjeme so relevantne v primerih predhodnega mujenja na t.i. visoko rizičnem območju (Hochinzidenzgebiet), v katerih je mogoča predčasna prekinitev karantene z negativnim testom na okužbo s testiranja šele po petem dnevu od vstopa; Slovenija aktualno ni na tem seznamu:

- v primeru vstopa z namenom obiska sorodnikov v prvem in drugem kolenu (starši in otroci ter stari starši in vnuki, bratje in sestre), ali zakonca, zunajzakonskega partnerja, s katerim sicer ne živita v skupnem gospodinjstvu, ali zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom;

- ob vstopu zaradi nujne medicinske obravnave;

- ob nujnem in neodložljivem poslovnem ali študijskem obisku, ki ni daljši od pet dni;

- za opravljanje mednarodnega prevoza oseb in blaga in mujenju iz tega razloga nad 72 ur;

- za osebe, ki so napotene na delo v trajanju nad tri tedne in za katere delodajalec zagotovi spoštovanje karanteni primerljivih ukrepov za prvih 10 dni po prihodu, o katerih obvesti in jih ustrezno dokumentira okrajno pristojnemu upravnemu organu, ki tudi izvaja nadzor nad njihovim spoštovanjem.