Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
30.10.2015  

Ministrica Alenka Smerkolj na 4. letnem forumu Podonavske strategije EU »Pameten, družbeno odgovoren, trajnostni razvoj – Inoviranje v Podonavski regiji«

 

 

V obdobju 2014-2020 Slovenija sodeluje v transnacionalnih programih Območje Alp, Mediteran, Podonavje, Jadransko-jonski program in Srednja Evropa ter medregionalnih programih INTERREG EUROPE, INTERACT, URBACT in  ESPON. Ti programi odpirajo možnosti sodelovanja upravičencev iz različnih držav ter dostop do znanja in izkušenj predstavnikom nacionalne, regionalne in lokalne ravni, interesnih združenj, raziskovalnih institucij in civilne družbe ter predstavnikom resornih ministrstev in njihovih izvajalskih institucij. 

 

V okviru navedenih programov bo institucijam iz sodelujočih držav do leta 2020 na voljo skupno 1,4 milijarde evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega 872 milijonov evrov za transnacionalne programe in 514 milijonov evrov za medregionalne programe. Le v okviru programa Podonavje bosta na voljo 202 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in še 20 milijonov evrov iz Instrumenta za predpristopno pomoč.

 

Kot je ob robu srečanja poudarila ministrica Smerkolj, naša država v programu aktivno sodeluje. »Menimo, da lahko tesnejše in bolj usklajeno sodelovanje med državami in drugimi akterji v tem delu Evrope na podlagi konkretnih projektov širšega pomena v marsikaterem pogledu pripomore k uspešnejšemu trajnostnemu razvoju regije in njeni večji konkurenčnosti v širšem prostoru«, je povedala.