Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
31.05.2021  

Podelitev Zlatega znaka Slovenske policije za sodelovanje višjemu policijskemu direktorju v pokoju Johannu Petru Holznerju

Inštitut za usposabljanje bavarske policije Ainring, ki izvaja programe nadaljnjega usposabljanja za vse zaposlene v bavarski policiji in skrbi za usposabljanje vrhunskih bavarskih športnikov v zimskih športih, že desetletja neguje široko mednarodno sodelovanje in stike s številnimi državami, organizira mednarodne konference in srečanja. Živahno in tesno sodelovanje s slovensko stranjo traja že nad 20 let.

Nekdanji policijski direktor Johann Peter Holzner, je od leta 2007 do 31. 1. 2021, ko je vodil inštitut, sodelovanje s slovensko stranjo še okrepil, kar je vodilo do tesnega sodelovanja z raznoliko izmenjavo policijskega znanja. Tudi ti projekti reflektirajo in bogatijo delo Stalne mešane slovensko-bavarske komisije.

Zlati znak policije za sodelovanje se podeli za večletno izredno pomembno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali s krepitvijo in z razvojem varnosti, ali za izredno pomembno večkratno sodelovanje in pomoč pri posameznih varnostnih akcijah.

Minister za notranje zadeve Republike Slovenije, gospod Aleš Hojs, je pri odločitvi podeliti priznanje nekdanjemu višjemu policijskemu direktorju Johannu Petru Holznerju sledil predlogu Policijske akademije na Generalni policijski upravi.

Iz obrazložitve:

Slovenska policija je s pomočjo višjega policijskega direktorja Johanna Petra Holznerja in ob sodelovanju bavarskih strokovnjakov razvila številne programe za usposabljanje slovenskih policistov, kot so npr. usposabljanja za komunikacijo in obvladovanje konfliktov, za prepoznavanje in obvladovanje stresa, javnega nastopanja, za sporočanje slabe novice. Na seminarjih, delavnicah in strokovnih srečanjih so slovenski strokovnjaki lahko prepoznali njihov način dela in metode, ki so jih potem uspešno prenašali v domače programe usposabljanj. Izmenjava izkušenj in dobra praksa sta se tako prepletali in bogatili.

V zadnjih letih je bilo sodelovanje še posebej intenzivno na področju usposabljanja slovenskih policistov vodnikov službenih psov in službenih psov. Znanje, ki je bilo pridobljeno, pa se že konkretno odraža v praksi.

Za vsa ta usposabljanja s slovensko policijo se je z veliko naklonjenostjo zavzemal prav vodja inštituta, višji policijski direktor Johann Peter Holzner. Brez njegovega osebnega poznavanja slovenski razmer, potrpežljivosti in kolegialne solidarnosti tega sodelovanja ne bi bilo.

Pandemija je preprečila sprva predvideno slavnostno podelitev visokega priznanja v Sloveniji in prav tako zasledovano podelitev še v času aktivnega službovanja Johanna Petra Holznerja v januarju 2021 v Ainringu.

Odlog podelitve je na drugi strani omogočil slavnostna podelitev v novih prostorih inštituta, opremljenih v skladu z najnovejšimi standardi. Potekala je v prisotnosti novega vodje inštituta, višjega policijskega direktorja dr. Walterja Buggischa, njegovega namestnika, policijskega direktorja Gerharda Holzingerja, prvega PHK Norberta Gumanna, odgovornega za mednarodno sodelovanje in njegove skorajšnje naslednice na mednarodnih temah, PHK Marianne Gottwald na bavarski strani ter donedavnega predstavnika Slovenke policije v stalni mešani komisiji, policijskega atašeja Vladimirja Pocka na slovenski strani.

Dragica Urtelj, generalna konzulka Republike Slovenije v Münchnu, se je na slavnostni podelitvi, 21. maja 2021 v Ainringu prejemniku zlatega znaka Johannu Petru Holznerju zahvalila za prispevek k dviganju slovenske varnostne strukture preko sodelovanja slovenskih strokovnjakov z bavarsko stranjo in s tem prenosa dobrih praks in razvijanja lokalnih programov usposabljanj ter poudarila, da vse to pozitivno vpliva na policijsko prakso v Sloveniji.

Policijski ataše Vladimir Pocek je v čestitki izpostavil "dosledno prijazno, strokovno in vedno zanesljivo sodelovanje z Johannom Petrom Holznerjem."

Prejemnik zlatega znaka Johann Peter Holzner se je zahvalil za visoko priznanje in poudaril posebno vez Slovenijo: „Sodelovanje so od nekdaj zaznamovali dobri medčloveški odnosi in zanesljivost. Nadaljnje usposabljanje je za obe državi zelo pomembno. V nenehnem razvojnem procesu je mogoče vzpostaviti marsikaj. Slovenija je razmeroma majhna država, a neverjetno produktivna."