Generalni konzulat RS Muenchen /Novice /
08.11.2021  

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2022: finančna podpora Slovencem po svetu USZS

Objavljen je Javni razpis za razpisno področje B v letu 2022: finančna podpora Slovencem po svetu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Rok prijave na razpis je 6. 12. 2021.

Strokovna komisija bo pričela z ocenjevanjem neposredno po odprtju vseh prispelih vlog. Odločbe bodo izdane najkasneje 1. 2. 2022.

Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel. številka 00 386 (1) 230 80 01 oziroma po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.

Javni razpis je namenjen spodbujanju dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovemu povezovanju z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
3. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu,
4. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja, programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2022 znaša 1.200.000 EUR.  Sredstva, dodeljena za leto 2022, morajo biti porabljena v letu 2022.

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorec pogodbe) je objavljena na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/javne-objave-urada-vlade-republike-slovenije-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (vsak dan med 9. in 14. uro), po predhodni najavi na telefonsko številko: 00 386 (1) 230 80 01 in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.