Generalni konzulat RS Muenchen /O generalnem konzulatu /

O generalnem konzulatu

Dne 18. decembra 1991 je ZR Nemčija priznala Republiko Slovenijo kot neodvisno in samostojno državo, 15. januarja 1992 sta državi navezali diplomatske odnose. Generalni konzulat Republike Slovenije s sedežem v Münchnu je bil odprt l. 1992 in je pristojen za dve nemški zvezni deželi, in sicer Bavarsko in Baden-Württemberg.

Odnosi med državama so tradicionalno zelo dobri, tako na političnem kot tudi na drugih področjih. ZRN je Slovenijo podpirala že med osamosvajanjem ter tudi v času pridruževanja evro-atlantskim povezavam, pomagala pa ji je tudi pri vzpostavitvi tržnega gospodarstva.

Sodelovanje na vladni ravni med Republiko Slovenijo in Svobodno deželo Bavarsko pa sega celo že v leto 1972, ko je bila ustanovljena Stalna mešana slovensko-bavarska komisija, ki svoje delo opravlja še danes in spodbuja dvostransko sodelovanje na številnih področjih.

Odnosi med Slovenijo in zvezno deželo Baden-Württemberg so prijateljski, sodelovanje je še posebno dobro na področjih kulture, znanosti, šolstva in izobraževanja. Pomembno vlogo pri utrjevanju vsestranskih odnosov med stranema ohranja močna slovenska skupnost (okoli 12.000 pripadnikov).

Glavne naloge konzulata

Osrednja naloga GK München je vsekakor varstvo in zaščita slovenskih državljanov ter opravljanje drugih konzularnih opravil na območju južne Nemčije. Prav tako spodbujanje vsestranskega sodelovanja z zveznima deželama Bavarsko in Baden-Würrtemberg ter promocija Republike Slovenije na tem območju.

Pravna podlaga

Z vidika mednarodnega prava osnovne naloge slovenskih diplomatskih in konzularnih predstavništev izhajajo iz Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih (1961) in Dunajske konvencije o konzularnih odnosih (1963).

V Sloveniji ključne konzularne naloge opredeljuje 24. člen Zakona o zunanjih zadevah. Slovenski konzulati, poleg drugih nalog, ki so ob upoštevanju mednarodnega prava določene s predpisi in navodili zunanjega ministra, opravlja zlasti naslednje naloge:

  • varovanje interesov Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb ter opravljanje konzularno-pravnih zadev,
  • spodbujanje razvijanja odnosov na področju gospodarstva, kulture, znanosti in izobraževanja,
  • poročanje o dogajanjih na vseh področjih življenja na konzularnem območju in širše o dogajanju v sprejemni državi,
  • razvijanje sodelovanja s slovensko narodno manjšino ter slovenskimi izseljenci in zdomci ter posebna skrb za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med njimi,
  • vzdrževanje stikov z državnimi in lokalnimi organi na konzularnem območju,
  • skrb za delovno-pravno in socialno varstvo državljanov Republike Slovenije na delu v sprejemni državi.

Kaj lahko diplomatsko-konzularno predstavništvo stori za vas?