Generalni konzulat RS Muenchen /O generalnem konzulatu /Generalna konzulka /

Generalna konzulka Dragica Urtelj

univ. dipl. pravnica

T: +49 (0)89 514 506 40
F: +49 (0)89 543 94 83
E:
Dragica.Urtelj(at)gov.si

 

Življenjepis

Kraj in datum rojstva: Celje, 10. november 1968

Zakonski stan: poročena, en otrok

Jeziki: nemščina, angleščina

 

Izobraževanje:

1975 – 1983: Osnovna šola Miha Pintar – Toledo v Velenju

1983 – 1987: Gimnazija Velenje

1987 – 1992: študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Poklicna pot:

1992 – 1993: pripravništvo, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Diplomatski protokol

1993 – 1994: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Mednarodnopravna služba

1994 – 1995: Ministrstvo za finance Republike Slovenije

1995 – 1998: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Mednarodnopravna služba

- avgust, september 1995: praksa v Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji, Bonn;

- 8. januar 1996 - 3. april 1996: Diplomatska akademija na Dunaju, Sedmi specialistični tečaj za mlade diplomate iz držav Srednje in Vzhodne Evrope

- oktober - december1996: pomoč na Stalni misiji Republike Slovenije pri Organizaciji druženih narodov v New Yorku

1998 - 2002: konzulka, Generalni konzulat Republike Slovenije v Münchnu

oktober 2000 - april 2001: v.d. vodje generalnega konzulata

2002 - 2003: svetovalka vlade, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Diplomatski protokol

2003 - 2008: svetovalka, Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju

2008 - 2010: pooblaščena ministrica, namestnica vodje, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Diplomatski protokol

2011 - 2015: generalna konzulka, Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu

2015 - 2017: pooblaščena ministrica, namestnica vodje, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Diplomatski protokol

od 4. septembra 2017: generalna konzulka, Generalni konzulat Republike Slovenije v Münchnu