Generalni konzulat RS Muenchen /O generalnem konzulatu /Osebje /

Osebje

Irena Vrečko Toplak, konzulka I. razreda

T: (+49) 089 543 94 81
F: (+49) 0 89 543 94 83
E: Irena.Vrecko-Toplak(at)gov.si

Pooblaščena za:

  • izdajo potnih listin in osebnih izkaznic
  • odločanje o izdaji in razveljavitvi vizumov
  • overitve listin v mednarodnem prometu
  • posamezna dejanja v okviru vodenja postopka izdaje dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi zakona