Generalni konzulat RS Muenchen /Konzularno poslovanje /Vnos CB-radijske naprave /

Vnos CB-radijske naprave

V skladu z Uredbo o tujih CB-radijskih napravah (Uradni list RS št. 73/98) lahko državljani držav članic konference poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT) vnesejo v Slovenijo CB-radijske naprave in jih tam tudi uporabljajo.

V skladu z Uredbo o tujih radijskih dovoljenjih za radioamaterje (Uradni list RS št. 73/98) lahko tuji državljani, katerih radijsko dovoljenje je bilo izdano skladno z dokumentom CEPT/REC/T/R 61-01 konference evropskih poštnih in telekomunikacijskih uprav, vnesejo v Slovenijo amaterske radijske naprave in jih tam tudi uporabljajo.