Generalni konzulat RS Muenchen /Konzularno poslovanje /Dovoljenje za bivanje v RS /

Dovoljenje za bivanje v RS

Dovoljenje za bivanje za državljane EU in EGP

Državljani EU in EGP lahko vstopijo v RS z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujejo vizuma ali dovoljenja za prebivanje. Prve tri mesece po vstopu lahko prebivajo brez prijave prebivanja (pozor: velja dolžnost t.i. policijske prijave v roku treh dni po prihodu na pristojni policijski postaji), za daljše prebivanje pa morajo pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivajo, prijaviti prebivanje, torej vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja.

Potrdilo o prijavi prebivanja državljani EU in EGP pridobijo, če imajo veljavni potni list ali veljavno osebno izkaznico in če izkazujejo namen oziroma razlog bivanja (npr. delo, študij, združitev družine).

Za podrobnejše informacije o prijavi prebivanja se je potrebno obrniti neposredno na pristojno upravno enoto. 

Dovoljenje za bivanje za državljane ostalih držav

Državljani držav, ki niso članice EU, morajo pridobiti dovoljenje za bivanje v RS pred njihovim vstopom v državo pri pristojnem diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini.

Prosilec vlogo preda osebno. Dovoljenje za začasno prebivanje je lahko prosilcu vročeno izključno osebno.

Vsi dokumenti morajo biti originalni in prevedeni v slovenski jezik, razen kopije potnega lista. Prevodi morajo biti overjeni. Če se dokument predloži kot kopija, mora biti overjena.

Konzularna taksa za dovoljenje za prebivanje znaša 102 € in jo je potrebno poravnati ob oddaji vloge.

Več informacij lahko najdete na spletni strani www.infotujci.si