Generalni konzulat RS Muenchen /Konzularno poslovanje /Koristne informacije za slovenske državljane /

Koristne informacije za slovenske državljane

Informacija o služenju vojaškega roka

Republika Slovenija je z začetkom leta 2004 uvedla prostovoljno služenje vojaškega roka in s tem profesionalizacijo vojske. Vlada RS je dne 11.09.2003 v skladu s petim odstavkom 62.b člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS št.18/91, 74/95, 43/01 in 86/02) sprejela sklep o prenehanju izvajanja napotitev na obvezno služenje vojaškega roka. Na podlagi tega vojaški obvezniki niso več dolžni pridobiti dovoljenja za začasno ali stalno bivanje v tujini s strani diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije.

V kolikor ste zainteresirani za prostovoljno služenje vojaškega roka v Sloveniji se lahko za podrobnejše informacije obrnete direktno na Ministrstvo za obrambo RS, Sektor za vojaške zadeve, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel: +386 1 471 1825, fax: +386 1 471 1781).