Generalni konzulat RS Muenchen /Gospodarstvo in turizem /Bilateralno gospodarsko sodelovanje  /

Bilateralno gospodarsko sodelovanje

Za Slovenijo je značilna velika odvisnost od EU trga, na kar kaže tudi odstotek zunanjetrgovinske menjave Slovenije z EU, ki znaša okoli 70% celotne menjave Slovenije. Gledano globalno je najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije Nemčija, na katero odpade slaba petina celotne blagovne menjave, državi pa jo še povečujeta.

Slovenija z Nemčijo na gospodarskem področju deluje na več ravneh. Najprej sama podjetja vzpostavljajo stike z nemškimi podjetji in tako samoiniciativno vstopajo na trg. Institucionalizirani gospodarski odnosi so vzpostavljeni najprej preko diplomatskega predstavništva Republike Slovenije v Berlinu in veleposlaništva Nemčije v Ljubljani. Odnosi med državami so še okrepljeni z ustanovitvijo Slovensko-nemške gospodarske zbornice (DESLO) v Ljubljani, ki je bila ustanovljena oktobra 2006 (uradna otvoritev 16. julij 2007).

Nenazadnje gospodarsko sodelovanje pospešujejo tudi Gospodarska zbornica Slovenije, združenja in zbornice slovenskih industrij/panog ter poslovni klubi in ostala združenja.

Nemčija je za Slovenijo na področju blagovne menjave najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica, saj je blagovna menjava z Nemčijo predstavlja okoli 20% celotne slovenske blagovne menjave s svetom oziroma več kot 8 mrd EUR.

Izvoz v Nemčijo je leta 2012 znašal 4.456,3 mio EUR, kar Nemčijo uvršča na 1. mesto med slovenskimi izvoznimi partnerji. Izvoz se je v primerjavi z letom prej povečal za 1,5%. Uvoz iz Nemčije je v letu 2011 znašal 4.056,4 mio EUR, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom poprej zmanjšal za 3%. Slovenija je tako ponovno dosegla trgovinski presežek pri poslovanju z Nemčijo. Ta je leta 2012 znašal 400 mio EUR.

Največje postavke v slovenskem izvozu v Nemčijo so že tradicionalno osebni avtomobili in druga motorna vozila za prevoz ljudi, sedeži in njihovi deli, deli in pribor za traktorje, avtobuse in tovorna vozila, deli za buldožerje, samonakladače, viličarje in valjarje, elektrotermični aparati in naprave za gospodinjstvo in deli za rotacijske električne stroje.

Največje zvezne dežele - partnerice ostajajo enake kot v letu poprej. Na prvem mestu je Baden-Württemberg, sledijo Bavarska, Severno Porenje-Vestfalija, Spodnja Saška in Hessen.