Generalni konzulat RS Muenchen /Šolstvo, kultura, znanost /

Šolstvo, kultura, znanost

Brižinski spomeniki, Anton Ažbe in Primož Trubar

Generalni konzulat sodeluje pri promociji slovenskih umetnikov v Nemčiji, spodbuja kulturne izmenjave med državama in pomaga pri vzpostavljanju stikov med umetniki in ustanovami obeh držav. Spodbuja učenje slovenskega jezika na Bavarskem in v Baden-Württembergu ter vzdržuje stike z lektorati in učitelji slovenskega jezika.

Slovenija usmerja veliko energije prav v kulturo. Rezultat je razgibano kulturno življenje in široko razvejena mreža ustanov, organizacij in kulturnih društev. Izjemno bogata pa je tudi njena naravna in kulturna dediščina.

Po dolgoletnih prizadevanjih je bila 1. julija 2009 v Regensburgu odprta prva slovenska čitalnica. Njene prostore v stavbi Inštituta za južno in vzhodno Evropo v središču Regensburga sta slovesno odprla ministrica za kulturo mag. Majda Širca in rektor Univerze Regensburg prof. dr. Thomas Strothotte.

Čitalnica je velik dosežek in pomemben element pri ohranjanju slovenske kulture, jezika, literature ter hkrati stičišče.

Pomembnejše povezave: