Generalni konzulat RS Muenchen /Konzularno poslovanje /Vinjete /

Vinjete

Kako ravnati z vinjeto?

Vinjetni sistem

Vinjetni cestninski sistem je namenjen vozilom, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo maso priklopnega vozila. Za uporabo cestninskih cest je obvezen nakup vinjete.

Vinjeta je cestninska nalepka, ki omogoča uporabnikom vozil do 3.500 kg največje dovoljene mase neomejeno uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem okviru.

Po uvedbi vinjet 1. julija 2008 se je promet preusmeril na avtocestno omrežje. To je imelo vpliv na izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu in zmanjševanje izpustov CO2 zaradi boljše pretočnosti čez cestninske postaje. Posledično se je omogočil hitrejši tok prometa, še posebej v turističnih sezonah pa so se zmanjšali tudi zastoji na cestah. Avtoceste in hitre ceste še vedno ostajajo veliko varnejše od glavnih in regionalnih cest.

Od 1. januarja 2014 obstaja v vinjetnem sistemu nova kategorija vozil: bivalna vozila in dvosledna motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, se po novem namreč delijo na kategoriji 2A in 2B. V kategorijo 2A spadajo tista vozila, katerih višina nad prvo osjo ne presega 1,30 metra (merjeno od tal), v kategorijo 2B pa spadajo vozila, katerih višina nad prvo osjo presega 1.30 metra. (Nepopoln) seznam teh vozil je dostopen tukaj.

Vrste in cene vinjet

Vinjete so v prodaji na bencinskih servisih v Sloveniji in v sosednjih državah ter na izpostavah nacionalnega in tujih avtomobilskih klubov, na poštnih uradih v Sloveniji in nekaterih kioskih. Za več informacij je na voljo seznam prodajnih mest tukaj.

Cenik

Cenik vinjet je veljaven od 1. decembra 2016. Vinjete za leto 2019 so v prodaji od 1. decembra 2018.

2B

Letna vinjeta za (dvosledna) motorna vozila do največje dovoljene mase 3.500 kg, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m

220,00 EUR

2B

Mesečna vinjeta za (dvosledna) motorna vozila do največje dovoljene mase 3.500 kg, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m

60,00 EUR

2B

Tedenska vinjeta za (dvosledna) motorna vozila do največje dovoljene mase 3.500 kg, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m

30,00 EUR

2A

Letna vinjeta za (dvosledna) motorna vozila do največje dovoljene mase 3.500 kg, katerih višina nad prvo osjo ne presega 1,30 m

110,00 EUR

2A

Mesečna vinjeta za (dvosledna) motorna vozila do največje dovoljene mase 3.500 kg, katerih višina nad prvo osjo ne presega 1,30 m

30,00 EUR

2A

Tedenska vinjeta za (dvosledna) motorna vozila do največje dovoljene mase 3.500 kg, katerih višina nad prvo osjo ne presega 1,30 m

15,00 EUR

1

Letna vinjeta za (enosledna) motorna kolesa

55,00 EUR

1

Polletna vinjeta za (enosledna) motorna kolesa

30,00 EUR

1

Tedenska vinjeta za (enosledna) motorna kolesa

7,50 EUR

Kazni

Za vožnjo po cestninski cesti brez veljavne nalepke – vinjete oziroma brez plačila cestnine je predvidena globa v znesku od 300 do 800 EUR.

Veljavnost

Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta (skupaj 14 mesecev).

Polletna vinjeta velja šest mesecev od dneva njenega nakupa oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.

Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva z isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni.

Tedenska vinjeta velja sedem zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.

Več na www.dars.si