Generalni konzulat RS Muenchen /Naučimo se slovensko! /

Naučimo se slovensko!

UČENJE PREKO SVETOVNEGA SPLETA

Slovene Learning Online (SLO) je prosto dostopni spletni tečaj slovenskega jezika za začetnike, ki so ga razvili na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) v sodelovanju s podjetjem DigiEd. Tečaj je priložnost za vse, ki bi se radi samostojno naučili slovensko na enostaven, igriv in učinkovit način. Slovenščino se zdaj lahko učite prek angleščine, francoščine, nemščine, hrvaščine, italijanščine, ruščine ali španščine. Tečaj je dostopen na naslednji povezavi.

Learn Slovenian nudi učenje slovenskega jezika – besedišča in slovnice: od učenja pogostih besed in besednih zvez do poglabljanja in učenja slovničnih pravil. Learn Slovenian je projekt skupine prostovoljcev iz Slovenije, Španije, Švedske in Avstralije. Njihova vizija: Learning Slovenian made easy. Tečaj je dostopen na naslednji povezavi.

TEČAJI V SLOVENIJI 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem okviru.

Center med drugim organizira POLETNO ŠOLO SLOVENSKEGA JEZIKA, ki ponuja nešteto možnosti za učenje jezika, zabavo in sprostitev, in po izbiri traja 2 ali 4 tedne v juliju 2014. Tečaj poteka v Ljubljani, potomci slovenskih zdomcev pa imajo tudi pri tem tečaju možnost zaprositi za štipendijo. Več informacij na naslednji povezavi.

Ostali termini tečajev in seminarjev slovenskega jezika, literature in kulture so dosegljivi tukaj.

Tudi Fakulteta za humanistične študije Koper vsako leto organizira poletne tečaje slovenskega jezika na slovenski obali. Aktualne informacije o poletni šoli in možnostih štipendiranja so na voljo na njihovi spletni strani.

DOPOLNILNI POUK SLOVENSKEGA JEZIKA NA BAVARSKEM IN V BADEN-WÜRTTEMBERGU

Dopolnilni pouk slovenščine v tujini oz. Nemčiji organizira in financira Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Poteka že več kot štirideset let. Poleg učenja jezika se udeleženci dopolnilnega pouka srečujejo z različnimi vidiki slovenstva, spoznavajo zgodovinske, geografske, sociološke, etnološke in etnografske prvine, ki so oblikovale narod in prispevale k njegovi celoviti podobi, njegovi samobitnosti.

Dopolnilni pouk poteka enkrat tedensko, in sicer v popoldanskem času v šolskih prostorih po rednem pouku, v Münchnu tudi v prostorih generalnega konzulata, ali ob sobotah dopoldne v večnamenskih prostorih slovenskih ali nemških skupnosti. Pouk je brezplačen in organiziran za predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroke ter odrasle skupine.

V zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg na dvajsetih lokacijah poteka dopolnilni pouk slovenskega jezika, ki ga izvajajo trije učitelji. Za podatke o lokacijah in urah pouka stopite v kontakt z vsakokratnim učiteljem: 

Velimir Brunski
T:+49 (0)176 38 48 21 45
E: vbrunski(at)gmail.com
Uči v krajih: Ulm, Augsburg, Memmingen, Ravensburg, Kirchheim (Teck), München, Ingolstadt

Vinko Kralj
T: +49 (0)70 31 81 00 74
E: vinko.kralj(at)guest.arnes.si
Uči v krajih: Stuttgart-Feuerbach, Stuttgart-Degerloch, Sindelfingen, Schorndorf, Schömberg, Pforzheim.

ddr. Mira Delavec Touhami
T: +49 (0)1765 8677 416
E: delavec.mira(at)siol.net
Uči v krajih: Mannheim, Karlsruhe, Pfullingen, Freiburg im Breisgau, Villingen-Schwenningen, Reutlingen.

Učni načrt se nahaja tukaj.

SLOVENSKI LEKTORATI NA BAVARSKEM IN V BADEN-WÜRTTEMBERGU

Marjanca Jerman
Ludwig-Maximilians-Universität München
Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Dep. II, Institut für Slavische Philologie
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München

Slavo Šerc
Universität Regensburg
Prälat-Roderer-Str. 5
84095 Furth bei Landshut

dr. Irma Kern
Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Slavisches Seminar
Wilhelmstrasse 50
72074 Tübingen

Spisek sodno zapriseženih prevajalcev je možno najti na spletni strani TUKAJ.