Generalni konzulat RS Muenchen /Konzularno poslovanje /Izguba/odtujitev potnega lista /

Izguba/odtujitev potnega lista

V primeru, da so vam ukradli ali pa ste izgubili potni list in/ali osebno izkaznico in/ali druge dokumente, je potrebno krajo/pogrešitev najprej prijaviti na nemški policijski postaji (Verlustanzeige), kjer vam bodo izdali policijski zapisnik. S tem se zavarujete pred morebitnimi zlorabami izgubljenega ali ukradenega potnega lista in/ali osebne izkaznice. Pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS ste dolžni podati izjavo, v kateri navedete okoliščine izgube ali kraje potnega lista in/ali osebne izkaznice in sicer najkasneje v 30 dneh po dogodku ali 8 dni po prihodu v RS. Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu lahko prekličemo ukraden potni list in/ali osebno izkaznico ter izdelamo potni list za vrnitev oziroma lahko podate vlogo za nov potni list oziroma osebno izkaznico. Za potni list za vrnitev boste morali izpolniti zahtevek ter predložiti (eno) fotografijo, ne nujno biometrično, vendar tako, ki odraža dejansko stanje. Konzularna taksa za potni list za vrnitev znaša 19 EUR. Konzularne takse za nov potni list:

otroci do 3. leta starosti: 57 EUR*

otroci od 3. do 18. leta: 76 EUR*

odrasli: 115 EUR* 

Konzularne takse za novo osebno izkaznico:

otroci do 3. leta starosti: 44 EUR*

otroci od 3. do 18. leta: 60 EUR*

odrasli: 76 EUR*

 

*Če vam potni list/osebno izkaznico ukradejo oziroma ga/jo izgubite, je potrebno ob vlogi za nov potni list/osebno izkaznico plačati dvakratno takso, razen če dokažete, da ste ravnali z dolžno skrbnostjo. Če so vam potni list/osebno izkaznico ukradli ali ste ga/jo izgubili dvakrat ali večkrat, je taksa za izdelavo novega potnega lista oziroma nove osebne izkaznice štirikratna. Če so vam poleg potnega lista in osebne izkaznice ukradli tudi druge dokumente, jih boste morali preklicati v Sloveniji: vozniško in prometno dovoljenje prekličete neposredno na upravni enoti. Za nujne konzularne zadeve (kraja dokumentov – izdaja potnega lista za vrnitev) izven delovnega časa generalnega konzulata lahko pokličete na dežurni telefon: 00 49 171 37 22 883. "