Generalni konzulat RS Muenchen /Konzularno poslovanje /Izdaja osebne izkaznice /

Izdaja osebne izkaznice

S 1. marcem 2013 lahko vsi na Bavarskem in Baden-Württembergu živeči državljani Republike Slovenije zaprosijo za slovensko osebno izkaznico tudi pri Generalnem konzulatu RS v Münchnu oziroma na enem izmed konzularnih dni v Stuttgartu. Za osebno izkaznico je še naprej mogoče zaprositi tudi na upravnih enotah v Sloveniji.

Vloga za izdajo osebne izkaznice mora biti podana osebno. Pri tem mora prosilec predložiti dosedanjo osebno izkaznico oziroma potni list, v kolikor prosilec osebne izkaznice še ni imel. Hkrati je treba predložiti eno biometrično fotografijo in potrdilo o prijavi naslova v Nemčiji.

Ob vlogi je potrebno v gotovini poravnati takso, ki za osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let (za prosilce, ki so dopolnili 18. leto starosti) znaša 76,00 EUR, za osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let (za prosilce med 3. in 18. letom starosti) 60,00 EUR in za osebne izkaznice s 3-letno veljavnostjo (za mlajše od 3. leta starosti) 44,00 EUR. Ob tem dodajamo, da prosilci, ki so dopolnili 70. leto starosti dobijo osebno izkaznico z neomejeno veljavnostjo (trajno).

Postopek izdelave osebnih izkaznic traja približno 2-3 tedne. Osebno izkaznico je potrebno osebno dvigniti na Generalnem konzulatu v Münchnu ali na enem izmed konzularnih dnevov v Stuttgartu.

POZOR! Za oddajo vloge za osebno izkaznico na enem izmed konzularnih dnevov v Stuttgartu, je potrebno predhodno rezervirati termin na telefonski številki 089 543 98 19 ali 089 543 94 81.