Generalni konzulat RS Muenchen /Konzularno poslovanje /Izdaja osebne izkaznice /

Izdaja osebne izkaznice

Od 1. marca 2013 lahko na Bavarskem in v Baden-Württembergu živeči državljani Republike Slovenije podajo vlogo za izdajo slovenske osebne izkaznice tudi v Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Münchnu oziroma na enem izmed konzularnih dni v Stuttgartu. Vlogo za osebno izkaznico je še naprej mogoče podati tudi v katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

Vloga za izdajo osebne izkaznice je potrebno podati osebno. Prosilec mora ob tem predložiti dosedanjo osebno izkaznico oziroma potni list, če osebne izkaznice do sedaj še ni imel. Predložiti je potrebno še biometrično fotografijo in potrdilo o prijavi bivališča v Nemčiji.

Ob vlogi je potrebno v gotovini poravnati takso, ki za osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let (za prosilce, ki so dopolnili 18 let) znaša 76,00 EUR, za osebne izkaznice z veljavnostjo pet let (za prosilce, stare med tri do 18 let) 60,00 EUR in za osebne izkaznice s tri-letno veljavnostjo (za mlajše od treh let) 44,00 EUR. Prosilcem, ki so dopolnili 70 let se izda trajna osebna izkaznica (z neomejeno veljavnostjo).

Postopek izdelave osebnih izkaznic traja približno 10 dni. Osebno izkaznico je potrebno osebno dvigniti na sedežu generalnega konzulata v Münchnu ali na enem izmed konzularnih dnevov v Stuttgartu.

OPOZORILO:  Za podajo vloge na konzularnem dnevu v Stuttgartu je potrebna predhodna rezervacija termina na telefonski številki 089 543 94 81.