Generalni konzulat RS Muenchen /Nagovor Generalnega konzula Jožefa Kečka /

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci,dobrodošli na spletni strani Generalnega konzulata Republike Slovenije v Münchnu!

Tradicionalno tesni in razvejeni odnosi med Slovenijo in Nemčijo segajo na mnoga področja in jih lahko razčlenimo tako vsebinsko kot geografsko. Pogled v preteklost kaže, da se med slovenskim in še zlasti južnonemškim prostorom že stoletja pletejo raznovrstne intenzivne vezi. Tu tradicionalno poteka živahen in pester dialog, ne samo v kulturi in gospodarstvu, temveč še na mnogih drugih področjih.

Republika Slovenija nemškima zveznima deželama Bavarski in Baden-Württembergu namenja posebno pozornost, za kar skrbi Generalni konzulat v Münchnu. Prek našega konzulata Slovenija razvija in utrjuje svoje odnose s tema nemškima zveznima deželama. Svoje dejavnosti tesno usklajujemo z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Berlinu, ki je pristojno za dvostranske odnose in sodelovanje med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo.

Posebno pozornost namenjamo, slovenskim zdomcem in izseljencem, ki bivajo na območju obeh zveznih dežel južne Nemčije. Prav tu je v 70. letih preteklega stoletja našlo delo največ Slovencev. Po naši oceni jih je še vedno približno 25.000, večji del jih biva v Baden-Württembergu. Zbirajo se v društvih in katoliških misijah, kjer ohranjajo slovensko kulturo in narodno zavest in so pomembna vez med narodoma in državama. Tovrstne povezave so ponekod nadgrajene s partnerstvom slovenskih in nemških mest in aktivnostmi mladih intelektualcev, ki se začasno ali stalno naseljujejo, predvsem na jugu Nemčije.
Kulturno sodelovanje že stoletja povezuje prostor severno in južno od grebena Vzhodnih Alp. Bavarski državni arhiv hrani najstarejše zapise slovenskega jezika – Brižinske spomenike. Primož Trubar je prve slovenske knjige tiskal v Baden-Württembergu, kjer je kot ugleden in spoštovan mož preživel zadnja desetletja svojega življenja in kjer je tudi pokopan. V Münchnu so se šolali in delovali tudi pomembni slovenski slikarji in drugi umetniki.

Področje, kjer se Slovenec najpogosteje sreča z Bavarsko in Baden-Württembergom, pa je vsekakor gospodarstvo, ki na letni ravni ustvari več kot 4.5 milijarde EUR blagovne menjave. Geografska bližina in zgodovinska povezanost sta razlog, da več kot polovica celotne slovensko-nemške gospodarske menjave odpadeta prav na ti dve zvezni deželi. Utrjevanje vezi ter iskanje novih priložnosti za slovenska podjetja je tako naloga, ki ima pri delu generalnega konzulata posebno mesto.

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci!

Naše spletne strani seveda ne vsebujejo vsega, kar bi želeli. Vsebino informacij bomo sproti aktualizirali in vam v primeru, da vašim željam ne bo zadoščeno, tako jaz osebno kot tudi moji sodelavci, posredovali želene informacije in nudili vso strokovno pomoč.

Za konec še vabilo, posebej za tiste, ki naše prelepe dežele še niste spoznali. Obiščite naše turistične destinacije, ki so prepletene z vinskimi cestami, številnimi termalnimi centri, zgodovinskimi, kulturnimi in etničnimi znamenitostmi… Ponuja se vam tudi edinstvena priložnost, da v istem dnevu smučate, muharite v najlepši reki (Soči) na svetu in se za konec okopate v Jadranskem morju. A, je to mogoče še kje drugje?

Jožef Keček

Generalni konzul