Generalni konzulat RS Muenchen /COVID-19 /

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE V NEMČIJI

Bavarska deželna vlada je 16. 3. 2020 zaradi velikega števila okužb razglasila stanje katastrofe za celotno bavarsko ozemlje. Od 21. 3. 2020 na Bavarskem veljajo poostreni ukrepi, ki omejujejo izhode, zadrževanje, vstopanje in omejitve prireditev ter obratovanja: Bavarski odlok o preprečevanju okužb (BayIfSMV):

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV/true

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/04/bayifsmv_konsolidiert_leichte_sprache_20200331.pdf

Vlada dežele Baden-Württenberg je z namenom omejevanja prenosa okužbe 17. 3. 2020 sprejela Odlok o ukrepih za zaščito pred okužbo pred širjenjem virusa SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO):

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

Priporočila za prebivalstvo:

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/sich-vor-corona-schuetzen/

Število potrjenih primerov okužb je na voljo na spletni povezavi www.rki.de/covid-19-fallzahlen

Tako na Bavarskem kot v Baden-Württembergu je s 16. 5. 2020 odpravljena obvezna 14-dnevna karantena za osebe, ki v Nemčijo vstopajo iz druge EU države, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice ali Združenega kraljestva VB in S Irske.

Karantena je kljub temu obvezna, če se je oseba v zadnjih 72 urah nahajala na ozemlju izven prej naštetega kroga držav.

Prav tako je karantena obvezna za osebe, ki v Nemčijo vstopajo iz prej naštetega kroga držav, če je število novo okuženih v državi, iz katere prihajajo, glede na aktualne statistične podatke v času njihovega vstopa v Nemčijo, ki jih je objavil Evropski center za preprečevanje in kontrolo bolezni, v zadnjih sedmih dnevih preseglo 50 primerov / 100.000 prebivalcev. https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-273/

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200516_SM_CoronaVO_Einreise-Quarantaene_konsolidierte-Fassung.pdf

Nemčija je 16. 3. 2020 ob 8:00 uvedla mejne kontrole na notranjih schengenskih mejah z Avstrijo, Švico, Francijo, Luksemburgom in Dansko zaradi zamejitve širjenja COVID-19. Mejni nadzor velja za cestni in železniški promet. S 15. 5. 2020 se ukinja mejni nadzor na meji z Luksemburgom. Do 15. 6. 2020 se bo še naprej izvajal mejni nadzor na mejah z Avstrijo, Švico in Francijo. Mejni nadzor na dansko-nemški meji se trenutno še izvaja.

Od 15. 5. 2020 je prehod mej z Nemčijo možen na vseh mejnih prehodih.

Nenujna potovanja v in iz Nemčije, vključno z rizičnimi območji, so odsvetovana. Potovalni nasvet trenutno velja do 14. 6. 2020.

Vstop v Nemčijo je od 15.6.2020 za osebe s prebivališčem v EU mogoč tudi brez utemeljenega razloga.

Vstop v Nemčijo je še naprej dovoljen za:

  • Tovorni promet

  • Prebivalce Nemčije (državljani in osebe s stalnim prebivališčem)

  • Osebe, ki vstopajo v Nemčijo zaradi delovnih razlogov ali opravljanja poklicne dejavnosti (npr. dnevni migranti, člani Evropskega parlamenta, v Nemčiji akreditirani diplomati), ki morajo ob prečkanju meje predložiti ustrezno dokazilo (npr. delovna pogodba, maloobmejna prepustnica, naročilnica)

  • Osebe, ki imajo za pot utemeljene razloge (npr. zdravljenje, smrt v družini)

  • Osebe, ki preko Nemčije potujejo v domovino ali v državo stalnega prebivališča (tranzit)

Za vstop sezonskih delavcev veljajo posebna pravila.

Urejanje lokalnega in regionalnega prometa je v pristojnosti posameznih zveznih dežel.

V primeru, da obstajajo znaki okužbe z virusom COVID-19, se lahko izvedejo dodatni ukrepi v dogovoru s pristojnimi zdravstvenimi organi.

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE V SLOVENIJI

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Aktiviran je bil tudi državni načrt. Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S tem je Slovenija sledila razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije.

Vse pristojne institucije že ves čas natančno spremljajo dogajanje, obveščajo javnost o preventivnih ukrepih, sprejemajo ukrepe za zajezitev širjenja okužb in postopno sproščanje ukrepov.

Vlada je 14. 5. 2020 z učinkovanjem na dan 31. 5. 2020 preklicala epidemijo, saj se širjenje virusa umirja. Vendar nevarnost širjenja še obstaja, zato je potrebno dosledno upoštevati fizično razdaljo, higieno rok in kašlja ter izolirati bolne. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok in nošenje maske oziroma rute ali šala. 

SPREMEMEMBE NADZORA NA SLOVENSKIH MEJAH IN KARANTENSKE OBVEZNOSTI

1. PREHOD SLOVENSKE MEJE JE MOŽEN LE NA DOLOČENIH KONTROLNIH TOČKAH oz. mejnih prehodih. Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije: 
Vzpostavljajo se kontrolne točke za mednarodni zračni promet na letališčih Brnik, Maribor in Portorož.
Vzpostavljajo se kontrolne točke za mednarodni pomorski promet na pristaniščih v Kopru in Piranu.

Izrek ukrepa karantene ob vstopu v državo z namenom bivanja po predhodnem bivanju v tujini je v pristojnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Preverjanje izpolnjevanja razlogov za vstop v državo je v pristojnosti mejne policije.

KARANTENA PO VSTOPU V SLOVENIJO

Slovenski državljani in osebe s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji
Slovenski državljani in osebe s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji, lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev, pod pogojem, da oseba ni zapustila Evropske unije oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni ter da ob vstopu v Republiko Slovenijo ni pozitivna na SARS-CoV-2 oziroma ne kaže bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Prebivalci drugih držav
Osebe s prebivališčem v drugih državah morajo po vstopu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno.

Slovenska vlada bo postopoma opuščala obvezno karanteno za osebe s prebivališčem v drugih članicah EU in schengenskega prostora. V primerih, ko obstajajo v različnih administrativnih enotah držav razlike v epidemiološkem stanju, se lahko določijo omejitve z obveznostjo karantene le za posamezne administrativne enote te države.

Trenutno so na seznamu epideomološko varnih držav Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Grčija, Hrvaška, Islandija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Madžarska, Nemčija,  Norveška, Slovaška in Švica. Osebe s prebivališčem v teh državah v Slovenijo lahko vstopajo brez omejitev.

Prebivalici držav, ki niso navedene na zgodnjem seznamu, so po vstopu v Slovenijo napoteni v 14-dnevno karanteno.

Izjeme od karantenske obveznosti:
- Čezmejni dnevni in tedenski migranti (potrebno je dokazilo o zaposlitvi ali podpisana izjava)
- Izvajalci gospodarskih dejavnosti in storitev v Sloveniji ali drugi članici EU/schengenskega prostora (potrebno je potrdilo o prijavljenem začetku izvajanja storitev, obrazec A1, v nekaterih primerih tudi negativni izvid na COVID-19)
- Vozniki v sektorju mednarodnega prevoza (potrebno je »Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali drugo dokazilo)
- Vozniki v tovornem prometu v in iz Slovenije
- Vozniki v tovornem prometu v tranzitu
- Osebe, ki Slovenijo zapustijo v istem dnevu (tranzit)
- Osebe z diplomatskim potnim listom
- Izvajalci nujnih storitev javnih služb (npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala) (potrebno je potrdilo pristojnega ministrstva)
- Pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev, ki prestopajo mejo zaradi izvajanja teh nalog
- Vozniki slovenskih humanitarnih prevozov, ki mejo prestopajo zaradi izvajanja teh nalog
- Osebe, ki prestopajo mejo zaradi zdravstvenega pregleda ali posega (potrebno je dokazilo)
- Učenci, dijaki, študenti in raziskovalci (potrebno je dokazilo)
- Učitelji, vzgojitelji, visokošolski učitelji, gostujoči visokošolski učitelji in raziskovalci (potrebno je dokazilo)
- Lastniki ali najemniki zemljišč na obeh straneh meje, ki opravljajo kmetijsko-poljedelska dela
- Osebe, ki se udeležujejo pogreba bližnjega sorodnika in se v državo bivališča vrnejo v istem dnevu (potrebno je dokazilo o datumu in uri pogreba)
- Osebe, ki prestopajo mejo zaradi družinskih razlogov ali obiskov ožjih družinskih članov in mejo prestopajo v roku 24 ur po vstopu,
- Bližnji sorodniki slovenski državljanov oz. člani skupnega gospodinjstva s prebivališčem v članici EU ali schengenskega prostora
- Lastniki nepremičnin in registriranih zračnih ali vodnih plovil ter njihovi družinski člani (potrebno je dokazilo o lastništvu)
- Osebe, ki v Slovenijo vstopajo zaradi nujnih osebnih oprqavkov in bodo Slovenijo zapustili v 24 urah (potrebno je dokazilo)
- Lastniki ali najemniki zemljišč na obeh straneh meje, ki mejo prehajajo zaradi opravljanja kmetijskih del

Komu se vstop v Slovenijo zavrne?
- Tujcem, ki nimajo prebivališča v Sloveniji, in ob prečkanju meje potrdijo, da so okuženi s COVID-19 ali kažejo bolezenske znake okužbe (kašelj, povišana telesna temperatura, težko dihanje).
- Osebam, ki zaradi ukrepov sosednjih držav Slovenije ne bi mogle zapustiti.
- Tujim državljanom, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno.

INFORMACIJE ZA PODJETJA

Nemčija na zvezni ravni, kot tudi zvezne dežele, med njimi tudi obe zvezni deželi, ki sodita pod konzularno pristojnost tukajšnjega generalnega konzulata: Bavarska in Baden-Württemberg, so sprejele vrsto ukrepov v pomoč gospodarstvu, ki je zaradi aktualne korona krize utrpelo velik zastoj. Spekter ukrepov, ki je na voljo nemškim pravnim osebam, sega od takojšnje finančne pomoči do kreditov s stoodstotnim jamstvom dežele. Ukrepi zvezne vlade so namenjeni nemškim pravnim osebam oziroma v primeru deželnih ukrepov gospodarskim družbam s sedežem na Bavarskem oziroma v Baden-Württembergu.

Več informacij o posameznih deželnih ukrepih je dosegljivo na naslednjih povezavah:

 

Bavarska - https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/

 

Baden-Württemberg - https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/

 

Prepoved vožnje tovornjakov ob nedeljah in praznikih je bila z začetkom pandemije sproščena z namenom zagotavljanja zadostne oskrbe prebivalstva. Prepoved od začetka septembra ponovno velja. Več informacij je dosegljivih na spletni strani združenja nemškega združenja ADAC: https://www.adac.de/verkehr/lkw-sonntag/