Generalni konzulat RS Muenchen /Izredni dogodki /COVID-19 /

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE V NEMČIJI

Bavarska deželna vlada je 16. 3. 2020 zaradi velikega števila okužb razglasila stanje katastrofe za celotno bavarsko ozemlje. Od 21. 3. 2020 na Bavarskem veljajo poostreni ukrepi, ki omejujejo izhode, zadrževanje, vstopanje in omejitve prireditev ter obratovanja: Bavarski odlok o preprečevanju okužb (BayIfSMV):

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV/true

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/04/bayifsmv_konsolidiert_leichte_sprache_20200331.pdf

Vlada dežele Baden-Württenberg je z namenom omejevanja prenosa okužbe 17. 3. 2020 sprejela Odlok o ukrepih za zaščito pred okužbo pred širjenjem virusa SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO):

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

Priporočila za prebivalstvo:

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/sich-vor-corona-schuetzen/

Število potrjenih primerov okužb je na voljo na spletni povezavi www.rki.de/covid-19-fallzahlen

Tako na Bavarskem kot v Baden-Württembergu je s 16. 5. 2020 odpravljena obvezna 14-dnevna karantena za osebe, ki v Nemčijo vstopajo iz druge EU države, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice ali Združenega kraljestva VB in S Irske.

Karantena je kljub temu obvezna, če se je oseba v zadnjih 72 urah nahajala na ozemlju izven prej naštetega kroga držav.

Prav tako je karantena obvezna za osebe, ki v Nemčijo vstopajo iz prej naštetega kroga držav, če je število novo okuženih v državi, iz katere prihajajo, glede na aktualne statistične podatke v času njihovega vstopa v Nemčijo, ki jih je objavil Evropski center za preprečevanje in kontrolo bolezni, v zadnjih sedmih dnevih preseglo 50 primerov / 100.000 prebivalcev. https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-273/

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200516_SM_CoronaVO_Einreise-Quarantaene_konsolidierte-Fassung.pdf

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE V SLOVENIJI

 

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Aktiviran je bil tudi državni načrt. Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S tem je Slovenija sledila razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije.

Vse pristojne institucije že ves čas natančno spremljajo dogajanje, obveščajo javnost o preventivnih ukrepih, sprejemajo ukrepe za zajezitev širjenja okužb in postopno sproščanje ukrepov.

Vlada je 14. 5. 2020 z učinkovanjem na dan 31. 5. 2020 preklicala epidemijo, saj se širjenje virusa umirja. Vendar nevarnost širjenja še obstaja, zato je potrebno dosledno upoštevati fizično razdaljo, higieno rok in kašlja ter izolirati bolne. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok in nošenje maske oziroma rute ali šala. 

 

SPREMEMEMBE NADZORA NA SLOVENSKIH MEJAH IN KARANTENSKE OBVEZNOSTI

1. PREHOD SLOVENSKE MEJE JE MOŽEN LE NA DOLOČENIH KONTROLNIH TOČKAH oz. mejnih prehodih. Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije: 
Vzpostavljajo se kontrolne točke za mednarodni zračni promet na letališčih Brnik, Maribor in Portorož.
Vzpostavljajo se kontrolne točke za mednarodni pomorski promet na pristaniščih v Kopru in Piranu.

 

 

Izrek ukrepa karantene ob vstopu v državo z namenom bivanja po predhodnem bivanju v tujini je v pristojnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Preverjanje izpolnjevanja razlogov za vstop v državo je v pristojnosti mejne policije.

Ukrepi ob vstopu v Republiko Slovenijo (19. 5. 2020)

 

Obveznost karantene ne velja za državljane RS in osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da oseba ni zapustila Evropske unije oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni ter da ob vstopu v Republiko Slovenijo ni pozitivna na SARS-CoV-2 oziroma ne kaže bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Osebam iz prejšnjega odstavka se na meji vroči navodila NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. V primeru pojava bolezenskih znakov morajo te osebe takoj obvestiti izbranega osebnega zdravnika, ločečega zdravnika ali službo nujne medicinske pomoči.

Na podlagi epidemiološkega stanja in tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije bo Vlada RS s sklepom določila seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v RS v skladu z zgornjimi pogoji.

 

Ostalim osebam se ob vstopu v Republiko Slovenijo odredi karantena za obdobje 14 dni.

 

Ukrep ne velja za naslednje osebe – neglede na to iz katere države prihajajo (izjeme 11. člena odloka) Pri tem se termin »tretja država« smiselno uporablja tudi za ostale države članice Evropske unije in schengenskega območja, ki niso seznamu držav iz 5. odstavka 9. člena odloka:

 

 

 • osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,

 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca,

 • osebe z diplomatskim potnim listom,

 • osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,

 • pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.

  Dodatno ne velja ukrep karantene za osebe, ki imajo stalno in začasno bivališče v sosednji državi (Avstrija, Madžarska in Italija) in prehajajo državno mejo kot:

 • čezmejni dnevni delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,

 • čezmejni tedenski delovni migranti, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti,

 • osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela,

 • osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje,

 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Republiki Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili, ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v istem dnevu.


  Vlada Republike Slovenije je 25. 5. 2020 na dopisni seji izdala novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

  Z odlokom je med drugim sprostila možnosti vstopa v državo brez odredbe karantene iz zdravstvenih razlogov, rezervirane nočitve, lastništva nepremičnin in v RS registriranih zračnih ali vodnih plovil ter za osebe, ki so bližnji sorodniki državljana RS oziroma živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu in imajo stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja. V določenih primerih je predpisala možnost vstopa ob predložitvi negativnega izvida na SARS-CoV-2 (Covid-19), ki ne sme biti starejši od treh dni. Ta je potreben za osebe v gospodarskem prometu in osebe, ki vstopajo z namenom opravljanja storitev.